Vooroordelen over werken in de boomkwekerij

In de boomkwekerij kweken ze bomen. We kweken laanbomen, bos en haagplantsoen, rozen en rozenonderstammen, vruchtbomen en vruchtboomonderstammen, heesters, coniferen, vaste planten en zelfs waterplanten.
 
Boomkweker zijn is geen vak. De bomen groeien toch vanzelf? Voor het kweken van bomen, struiken en vaste planten is een (vak)opleiding nodig op MBO, HBO en soms universitair niveau. Voor een boomkweker is vakkennis, kennis van ondernemerschap en leidinggeven, techniek, logistiek, marketing en verkoop nodig.
 
Het werk in de sector is vies en zwaar. Op sommige bedrijven en op sommige momenten in het jaar kán het vies en zwaar werken zijn. Veel bedrijven hebben echter geïnvesteerd in mooie bedrijfsgebouwen, machines en techniek om het werken aantrekkelijk te maken. Zelfs de robotisering heeft zijn intrede gedaan. De sector kent ook kantoorfuncties.
 
Het is een mannenwereld. Het klopt dat er meestal mannen in onze sector werken. Maar veel werkzaamheden zijn geschikt of zijn zelfs beter geschikt voor vrouwen (denk aan sorteerwerk, stekken, aansturen medewerkers). Veel vrouwen werken op kantoor. Er zijn mogelijkheden voor deeltijdarbeid. 
 

Er wordt vooral met de handen gewerkt. Inderdaad is er veel handwerk. Maar er wordt steeds meer gemechaniseerd. De sector kent, vooral op grote bedrijven, ook administratieve, logistieke, marketing/verkoop, technische functies.
 
Het is erg eenzijdig en saai werk. Als vakantiewerker krijg je soms dit gevoel. In elke baan zitten werkzaamheden die vaak terugkomen. Sommige medewerkers vinden werk dat met enige regelmaat terug komt juist prettig. Afhankelijk van het type bedrijf en de grootte zijn er in de sector voldoende mogelijkheden voor routinematig werken. Op veel kwekerijen zijn de werkzaamheden ook juist afwisselend. Door de verschillende seizoenen is er een variatie aan werkzaamheden. Op grote bedrijven kunnen functies specialistischer zijn en daardoor als saai worden gezien. 
 
Het is buitenwerk. Veel mensen houden van buiten werken. In de boomkwekerij is daar voldoende ruimte voor. Er zijn ook veel boomkwekers die kweken in kassen. Of bedrijven hebben moderne loodsen waar bij slecht weer in kan worden gewerkt. De sector heeft ook veel mogelijkheden voor diverse werkzaamheden binnen zoals werk op kantoor of in de verzendhal of de stekafdeling.
 
De boomkwekerij is een kleine onbelangrijke sector. De boomkwekerij kent meer dan 2500 bedrijven die kweken op een oppervlakte van 17.000 ha. Er zijn ongeveer 10.000 medewerkers in vaste dienst. Ongeveer 65% van de productie wordt geëxporteerd waardoor de sector een belangrijke bijdrage levert aan het Nationale Inkomen.

De sector biedt geen uitdagend werk
De boomkwekerij is een sector die zijn eigen broek moet ophouden. Er zijn geen uitgebreide (europese) subsidies die de bedrijfstak ondersteunen en dus in leven houden. De afzet wordt veelal niet door een ander, zoals een veiling, geregeld. Ieder bedrijf is in principe concurrent van elkaar. Van ondernemers vraagt dit een breed spectrum van kennis en vaardigheden. Niet al het werk kan echter door de ondernemer worden opgepakt. Daarom worden steeds meer taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden overgedragen aan de medewerkers. Dit biedt veel nieuwe uitdagingen voor medewerkers.
 

Nieuws

Werkzaamheden scholingsconsulenten tijdens Corona pandemie
16-03-2020
Het team van scholingsconsulenten van  Talentboom is tijdens de Corona pandemie beperkt in de werkzaamheden. Hieronder een uitleg over de genomen besluiten.

Recente tweets