Beroepsopleidingen voor de boomkwekerij

 

Zoek je een goede opleiding voor werken in de boomkwekerij? Wilt u dat uw zoon of dochter naar een geschikte groene beroepsopleiding gaat? Deze pagina geeft inzicht in de mogelijkheden. Met daarin speciale aandacht voor vaktechnische opleidingen in de boomkwekerij. Een totaaloverzicht van alle Groene onderwijsinstellingen zijn te vinden vinden de website groenonderwijs.nl .  Hier vindt u alle groene vmbo, mbo, hbo en universitaire instellingen in uw buurt incl. het aanbod aan cursussen en opleidingen in het kader van Leven Lang Leren.

Zoekt je een locatie voor een groene opleiding in de buurt. Zie dan de kaart via deze link.

 


VMBO
Alle AOC’s in Nederland hebben een groene VMBO-opleiding. Het zijn brede groene basisopleidingen om door te stromen naar het MBO. Er is geen locatie die boomteeltgericht is opgezet. Maar enkele opleidingen bevinden zich in een concentratiegebied van boomkwekerijen. Voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden en  locaties in de groene sector zie deze link
 
MBO
De meeste AOC’s in Nederland bieden een plantenteelt en handel gerichte opleiding aan op mbo-niveau. De opleidingen worden echter per AOC niet op alle vestigingen aangeboden. Alle relevante opleidingen die gericht zijn op de teelt en handel in plantenteelt (incl. boomkwekerij) zijn te vinden via de site kiesmbo.nl of mbo-groen.nl. 

Hieronder staan de meeste relevante opleidingen voor de boomkwekerij bij elkaar gezet:

Medewerker teelt
Vakbekwaam medewerker teelt
Vakexpert Teelt en groene technologie
Medewerker Agrohandel en logistiek
Vakexpert Agrohandel en logistiek 

 
Vijf vestigingen van AOC’s bieden de mogelijkheid de teeltopleiding meer Boomteeltgericht in te richten. Waar nodig wordt er samengewerkt met andere vestigingen om specifieke boomteeltgroepen te vormen. Het betreft de volgende scholen:

  • Heliconopleidingen op de vestiging Geldermalsen en twee locaties op bedrijven (Crum in Dodewaard en Sterke/Van den Berk in regio Haaren; specifieke informatie m.b.t. de boomteelt zie de informatie via de volgende link MBO 2,3 en 4 niveau.
  • Zone College (vroeger AOC de groene Welle) op de vestiging Zwolle; specifieke informatie m.b.t. de boomteelt zie de volgende links MBO 2, MBO 3 en MBO 4 niveau
  • Citaverde College op de vestiging Horst; Specifieke informatie per opleidingsniveau zie MBO niveau 2, niveau 3 en niveau 4
  • Prinsentuincollege (onderdeel van ROC West Brabant). Boomteeltgericht uitgevoerd op locaties in Haaren en Zundert in samenwerking met Heliconopleidingen Geldermalsen; Voor informatie over de algemene plantenteeltopleiding in Breda zie de link op MBO 3 en MBO 4 niveau. De boomteeltspecifieke BBL opleiding wordt Brabantse Boomteeltopleiding genoemd. De aanmelding verloopt via Heliconopleidingen Geldermalsen.
  • Wellantcollege met specifiek voor de Boomteelt een BBL opleiding op de locatie (de Veenmol) van de VMBO vestiging in Boskoop. Boomteeltinformatie vind je via deze link. In nauwe samenwerking met de Greenport Boskoop en haar sponsoren worden een aantal cursussen aangeboden voor zowel ondernemers als medewerkers via de Greenport Boskoop academy.

Bij Helicon, locatie Geldermalsen, worden enkele voor het bedrijfsleven op maat gemaakte, bedrijfsgerichte, boomteelt opleidingen op MBO niveau verzorgd voor leerplichtigen maar ook “oudere” zij-instromers. Er wordt een BBL opleiding laanbomenteelt niveau 2 en 3 verzorgd bij boomkwekerij Crum in Dodewaard. Tevens wordt in nauwe samenwerking met Prinsentuincollege wisselend op op bedrijven in Haaren en Zundert een algemene boomteeltopleiding via de BBL verzorgd op MBO niveau 2 en 3. Daarnaast wordt bij Boomkwekerij Crum door Helicon Geldermalsen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, voorlopig eenmalig, een BBL opleiding niveau 4 voor (toekomstige) bedrijfsleiders/ondernemers verzorgd.

HBO
Er bestaan veel HBO instellingen in Nederland. Daaronder vallen ook een aantal groene HBO scholen die diverse opleidingen voor leerplichtigen of werkenden aanbieden.

Voor de boomkwekerij zijn de HASHogeschool in Den Bosch en Venlo (zie www.has.nl ), CAH Vilentum in Dronten (zie www.cahvilentum.nl) en Hogeschool Inholland te Delft (zie www.inholland.nl ) de meest relevante opleiders. Alleen HASHogeschool in Den Bosch behandelt nog specifieke teeltkennis van de boomkwekerij binnen de opleiding Tuinbouw en Akkerbouw.

De genoemde HBO instellingen zijn met hun opleidingsaanbod niet specifiek vaktechnisch gericht. De opleidingen zijn meer gericht op een baan binnen een breed aantal beroepsmogelijkheden in de tuinbouw. Dit gaat van ondernemer, verkoper, marketingmanager, logistiek manager, bedrijfsleider, kwaliteitsfunctionaris op een kwekerij tot aan beroepen in de periferie van de tuinbouw binnen instellingen voor onderzoek, voorlichting, banken, toeleveringsbedrijven e.d.. De HBO instellingen bieden zowel mogelijkheden voor fulltime als deeltijdopleidingen.
 
Universitair Onderwijs
De enige Universiteit die agrarisch gerichte opleidingen, bijvoorbeeld het vak plantenwetenschappen, aanbiedt is de Landbouw Universiteit Wageningen. Zie www.wageningenur.nl

 

Docentendag Boomkwekerij
Drie keer per jaar wordt op initiatief van het bedrijfsleven een docentendag Boomkwekerij georganiseerd om docenten die zich bezighouden met het MBO en HBO onderwijs op de hoogte te stellen van de meest recente ontwikkelingen in de bedrijfstak. Een excursie op een bedrijf maakt elke keer deel uit van deze dag. Onderstaand een foto van een excursie op het bedrijf van de voorzitter van LTO Bomen en Vasteplanten.

 

 

 

Nieuws

Alle facetten van de boomkwekerij op een rij!
Alle facetten van de boomkwekerij op een rij!
25-05-2020
Vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs kregen we de vraag of er een document bestaat waarin de facetten van de boomkwekerij & vaste plantenteelt in Nederland wordt uitgelegd.

Recente tweets