Beroepsopleidingen voor de boomkwekerij

 

Zoekt je een goede opleiding voor werken in de boomkwekerij? Wilt u dat uw zoon of dochter naar een geschikte groene beroepsopleiding gaat? Deze pagina geeft inzicht in de mogelijkheden. Met daarin speciale aandacht voor vaktechnische opleidingen in de boomkwekerij. Een totaaloverzicht van alle Groene onderwijsinstellingen zijn te vinden vinden de website groenonderwijs.nl .  Hier vindt u alle groene vmbo, mbo, hbo en universitaire instellingen in uw buurt incl. het aanbod aan cursussen en opleidingen in het kader van Leven Lang Leren.
 


VMBO
Alle AOC’s in Nederland hebben een groene VMBO-opleiding. Het zijn brede groene basisopleidingen om door te stromen naar het MBO. Er is geen locatie die boomteeltgericht is opgezet. Maar enkele opleidingen bevinden zich in een concentratiegebied van boomkwekerijen. Voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden en  locaties in de groene sector zie www.groenonderwijs.com
 
MBO
Alle AOC’s in Nederland bieden een plantenteeltopleiding aan op mbo-niveau. De plantenteeltopleiding wordt niet op alle vestigingen van de AOC’s aangeboden. De opleiding plantenteelt (incl. boomkwekerij) is te vinden via de “wereld” Surprising Nature.
 
Zes vestigingen van de AOC’s bieden de mogelijkheid de plantenteeltopleiding Boomteelt in te richten. Waar nodig wordt er samengewerkt met andere vestigingen om specifieke boomteeltgroepen te vormen. Het betreft de volgende scholen:

  • Heliconopleidingen op de vestiging Geldermalsen en twee locaties bij bedrijven (Crum in Dodewaard en Sterke/Van den Berk in regio Haaren zie www.helicon.nl);
  • AOC De Groene Welle op de vestiging Zwolle (zie www.groenewelle.nl);
  • Citaverde College vestiging op de vestiging Horst (zie www.citaverde.nl);
  • Prinsentuincollege (onderdeel van ROC West Brabant) op de vestiging Breda (zie www.prinsentuin.nl).
  • Wellantcollege Aalsmeer met specifiek voor de Boomteelt een opleiding op de VMBO vestiging in Boskoop. (zie www.wellant.nl )

Op de AOC vestiging van Groenhorst in Velp werken ook docenten met boomteeltkennis. Maar de boomteeltopleiding wordt daar tot op heden niet apart aangeboden. Bij interesse zie www.groenhorst.nl.

Bij Helicon, locatie Geldermalsen, worden enkele voor het bedrijfsleven op maat gemaakte, bedrijfsgerichte, boomteelt opleidingen op MBO niveau verzorgd voor leerplichtigen en “oudere” zij-instromers. Er wordt een opleiding laanbomenteelt niveau 2 en 3 verzorgd bij boomkwekerij Crum in Dodewaard. Tevens wordt wisselend op de bedrijven van Joost Sterke in Haaren en gebroeders Van Den Berk in Sint Oedenrode een algemene boomteeltopleiding verzorgd op MBO niveau 2 en 3. Daarnaast wordt bij Boomkwekerij Crum door Helicon Geldermalsen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven een BBL opleiding niveau 4 voor (toekomstige) bedrijfsleiders/ondernemers verzorgd.

HBO
Er bestaan veel HBO instellingen in Nederland. Daaronder vallen ook een aantal groene HBO scholen die diverse opleidingen voor leerplichtigen of werkenden aanbieden.

Voor de boomkwekerij zijn de HASHogeschool in Den Bosch en Venlo (zie www.has.nl ), CAH Vilentum in Dronten (zie www.cahvilentum.nl) en Hogeschool Inholland te Delft (zie www.inholland.nl ) de meest relevante opleiders. Alleen HASHogeschool in Den Bosch behandelt nog specifieke teeltkennis van de boomkwekerij binnen de opleiding Tuinbouw en Akkerbouw.

De genoemde HBO instellingen zijn met hun opleidingsaanbod niet specifiek vaktechnisch gericht. De opleidingen zijn meer gericht op een baan binnen een breed aantal beroepsmogelijkheden in de tuinbouw. Dit gaat van ondernemer, verkoper, marketingmanager, logistiek manager, bedrijfsleider, kwaliteitsfunctionaris op een kwekerij tot aan beroepen in de periferie van de tuinbouw binnen instellingen voor onderzoek, voorlichting, banken, toeleveringsbedrijven e.d.. De HBO instellingen bieden zowel mogelijkheden voor fulltime als deeltijdopleidingen.
 
Universitair Onderwijs
De enige Universiteit die agrarisch gerichte opleidingen, bijvoorbeeld het vak plantenwetenschappen, aanbiedt is de Landbouw Universiteit Wageningen. Zie www.wageningenur.nl

 

Docentendag Boomkwekerij
Drie keer per jaar wordt op initiatief van het bedrijfsleven een docentendag Boomkwekerij georganiseerd om docenten die zich bezighouden met het MBO en HBO onderwijs op de hoogte te stellen van de meest recente ontwikkelingen in de bedrijfstak. Een excursie op een bedrijf maakt elke keer deel uit van deze dag. Onderstaand een foto van een excursie op het bedrijf van de voorzitter van LTO Bomen en Vasteplanten.

 

 

Nieuws

Het kan nog beter
Het kan nog beter
04-02-2019
Bij Combinatie Mauritz zijn de zaken strak geregeld en men is trots om voor dit bedrijf te mogen werken.

Recente tweets