Informatie voor decanen/mentoren

Voor veel leerlingen, docenten en decanen is de boomkwekerij een onbekende bedrijfstak. Vaak is onbekend hoe de bedrijfstak in elkaar zit en welke beroepen en werkzaamheden er plaatsvinden. Er zijn ook boomteeltgerichte beroepsopleidingen die interessant zijn voor leerlingen.


 
Ambassadeurs
In de boomkwekerij zijn een groot aantal bedrijven die bereid zijn gastlessen te geven, excursies te ontvangen, een stand te bemensen op open dagen of beroepskeuzedagen. Of een (oriënterende) stage te verzorgen. Informeer bij de scholingsconsulent voor adressen in uw buurt.
  
Sectorfilm
Er is een korte informatieve film gemaakt die uiteenzet wat de boomkwekerijsector is en welke beroepsmogelijkheden er zijn. De film, genaamd “Er zit groei in de boomkwekerij” is te vinden via youtube. Leuk om te tonen op beroepskeuze dagen!
 
Poster en flyer
Voor leerlingen die een beroepskeuze moeten maken is een informatieflyer beschikbaar over de website Talentboom. Ook is er een poster gemaakt om op te hangen op scholenm. De flyer en poster zijn te bestellen bij de scholingsconsulent.
 
Website
Voor scholen, werkzoekenden maar ook voor het bedrijfsleven is deze website ontwikkeld met informatie over leren en werken in de boomkwekerij: www.talentboom.nl . 
  
Contactpersoon voor scholen
Wilt u een ambassadeur inschakelen, posters en flyers bestellen? Of wilt u andere informatie over leren en werken in de boomkwekerij? Dan kunt u contact opnemen met uw scholingsconsulent.

Nieuws

Alle facetten van de boomkwekerij op een rij!
Alle facetten van de boomkwekerij op een rij!
25-05-2020
Vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs kregen we de vraag of er een document bestaat waarin de facetten van de boomkwekerij & vaste plantenteelt in Nederland wordt uitgelegd.

Recente tweets