Ontwikkelinstrumenten

 

Opleidingsplan

Wil je weten welke scholingsactiviteiten voor je bedrijf noodzakelijk zijn? Dan is het aan te bevelen om de leerbehoeften in kaart te brengen. Daarbij staan de wensen van het bedrijf en de medewerkers centraal. Wil je de opleidingsbehoeften van je bedrijf in kaart brengen. Dan is het systematisch opstellen van een opleidingsplan belangrijk. Daarin vertaal je het beleid van het bedrijf naar concrete opleidingsactiviteiten. Voor elk soort medewerker geef je aan welke opleidingsmogelijkheid van toepassing is.
 
Informatie over hoe jezelf een opleidingsplan kunt maken vind je onder deze link. Een voorbeeld van een opleidingsplan vanuit MKB Nederland is weergegeven onder deze link.  
 
Als je als ondernemer tot de conclusie komt dat er een opleiding of bijscholing nodig is. Dan kun je een aantal vragen stellen:

  • Is de medewerker gebaat bij ondersteuning op het gebied van vakvaardigheden? Bijvoorbeeld kennis over het product, behandeling van het product en efficiëntere werkprocessen.

  • Is de medewerker gebaat bij ondersteuning op het gebied van sociale vaardigheden? Zoals het nemen van initiatief of verantwoordelijkheid. Samenwerking en communicatie in het bedrijf over over het werk of de manier waarop het werk georganiseerd is.

Het opleidingsplan geeft o.a. richting bij welke organisatie je het beste de opleidngsvraag neer kunt leggen. Maar er kunnen ook andere methoden van leren in de keuzemogelijkheden worden opgenomen. Denk aan lidmaatschp studieclub, coaching door een ervaren persoon enz... De scholingsconsulent kan je ondersteunen bij het opstellen van een opleidingsplan.

 

  

Nieuws

Alle facetten van de boomkwekerij op een rij!
Alle facetten van de boomkwekerij op een rij!
25-05-2020
Vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs kregen we de vraag of er een document bestaat waarin de facetten van de boomkwekerij & vaste plantenteelt in Nederland wordt uitgelegd.

Recente tweets