Subsidies voor scholing

Elk jaar zijn de subsidiemogelijkheden voor scholing weer anders. Kijk op onderstaande websites voor de actuele mogelijkheden in de boomkwekerij.

Neem eventueel contact op met uw scholingsconsulent.
 
1. Colland subsidie voor cursussen van werknemers. Werkgevers die als DGA salarsis ontvangen als werknemer conform de CAO open teelten Boomkwekerij en dus premie aan Colland Arbeidsmarkt afdragen komen ook in aanmerking voor subsidie. Per 1 september 2016 is de regeling weer open gesteld voor alle cursussen behalve wettelijk verplichte cursussen. Een uitzondering hierop is 25% subsidie op het behalen van het trekkerrijbewijs. Er is 50% subsidie mogelijk tot een maximum van 1000 euro per werknemer per jaar. De regeling is van toepassing totdat de pot leeg is. 

Het fonds Colland Arbeidsmarkt heeft enkele wijzigingen in het uitkeringsreglement doorgevoerd. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op het al dan niet subsidiabel zijn van een cursus.  

De wijzigingen zijn ingevoerd om oneigenlijk gebruik van de regeling tegen te gaan en te kunnen aanpakken. Zoals altijd is voorkomen beter dan genezen en dus is een aantal voorwaarden aangescherpt en verduidelijkt. Een belangrijke aanpassing is de definitie van het begrip school. Deze is minder ruim geworden, waardoor niet alle opleiders meer gezien worden als school. In die gevallen waarbij een opleider een cursus verzorgt die van essentieel belang is voor de sector, kan de cursus nog wel subsidiabel zijn. In het geval van de boomkwekerij/fruitteelt/tuinbouw/akkerbouw beslist hierover de sectorcommissie open teelten van het fonds Colland Arbeidsmarkt.

2. ScholingsvoucherSociale partners in de open teelten vinden het belangrijk dat werknemers zich constant ontwikkelen. Om deze reden is er een scholingsvoucher van 1500 euro beschikbaar voor werknemers die als werknemer staan ingeschreven conform de CAO open teelten Boomkwekerij en daarmee premie afdragen aan Colland Arbeidsmarkt. Je krijgt hiermee als werknemer een individueel budget om je verder te ontwikkelen waardoor je groei binnen je huidige functie of jezelf wilt ontwikkelen naar een andere functie. Er kunnen alleen cursussen worden gesubsidieerd die worden verzorgd door een officiële opleider (school). Wettelijk verplichte cursussen zoals rijbewijs of spuitlicentie worden niet vergoed.

 
3. Praktijkleergelden voor bedrijven die een leerling-werknemer in dienst hebben via MBO en HBO. De begeleidingstijd van leerlingen door een praktijkopleider wordt vergoed. De bijdrage kan oplopen tot maximaal 2700 euro per leerling per jaar. Vergeet niet op tijd uw aangifte te doen! De regeling is ook mogelijk voor duale HBO opleidingen mits het Crebonummer van de opleiding in de lijst staat.

4. Leren en innoveren Bomenpact Gelderland
Er zijn zo'n 200 boomkwekerijbedrijven in Gelderland. Voor een groot deel van deze bedrijven is het interessant om een eigen bedrijfsopleidingsplan te maken. Het maken van zo'n plan is relevant als het bedrijf investeert in een beter toekomst perspectief. Het helpt enorm als de mensen nieuwe kennis opdoen en leren om die nieuwe kennis in de praktijk toe te passen. Samen met de scholingsconsulenten wordt op basis van visie en doelstellingen een bedrijfsopleidingsplan gemaakt. Cursussen, opleidingen, assessments en coachingstrajecten van zowel ondernemers, werknemers, uitzendkrachten en gezinsleden kunnen worden vergoed tot een maximum van 30-50% van de totale investeringen voor kennisontwikkeling. 

Nieuws

Alle facetten van de boomkwekerij op een rij!
Alle facetten van de boomkwekerij op een rij!
25-05-2020
Vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs kregen we de vraag of er een document bestaat waarin de facetten van de boomkwekerij & vaste plantenteelt in Nederland wordt uitgelegd.

Recente tweets