Websites over leren

Leren is een breed begrip en omvat:

  • formeel leren: volgen van cursussen en opleidingen.
  • informeel leren: leren op de werkvloer door bijvoorbeeld informatie ergens op te zoeken.

Onderstaand organisaties die gericht zijn op formeel leren, organisaties die het bedrijfsleven ondersteunen of faciliteren en websites waar (vak)kennis te vinden is.

Websites te vergelijken met Talentboom

www.kasgroeit.nl
Hét scholingsloket voor werkgevers en werknemers in de glastuinbouw. De scholingsadviseurs glastuinbouw werken vanuit deze organisatie. Op deze website een actueel overzicht van de belangrijkste cursussen voor ondernemers en medewerkers in de glastuinbouw.
 
www.gfgroothandelsfonds.nl
Informatie over scholing, opleidingsaanbod en subsidiemogelijkheden in de AGF Groothandel.

www.opleidenmelkveehouderij.nl
Een overzicht van formele en informele kennismogelijkheden in de melkveehouderij. 
 
www.fruitacademie.nl
De Fruitacademie is een samenwerkingsverband van NFO en Helicon Opleidingen. Op deze website een actueel overzicht van de belangrijkste cursussen voor ondernemers en medewerkers in de fruitteelt.
 
www.zuivelwerkt.nl
De website Zuivel Werkt! is een herkenbaar informatiepunt in de zuivel. Het legt de verbinding tussen zuivelbedrijven en het scholingveld. Op de website is veel materiaal en informatie te vinden over scholing en het zuivelbedrijf. 
 
Bollenacademie
De Bollenacademie is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, voorlichting en bedrijfsleven. Doel is op de vraag afgestemd scholingsaanbod voor de bloembollensector te vormen. Informatie over dagonderwijs en cursussen.

www.lerenenwerken.nl
Een onafhankelijk loket voor advies over leren en werken als werkgever, werknemer, student, leerling of werkzoekende.

 

Sites over scholen en beroepskeuze

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-Wetenschappen.nl
Een overheidssite over allerlei vormen van onderwijs, regelingen zoals de leerplicht en studiefinanciering e.d..

www.groenonderwijs.com
Informatie over alle groene opleidingen: van vmbo tot en met hbo.

www.mboraad.nl
Informatie diverse mbo opleidingen in Nederland (ook die in het groen). Ook aandacht voor regelingen gericht op het mbo. 

www.opleidingenberoep.nl
Een informatieve site om geschikte schoolkeuzes te kunnen maken op basis van het beroep dat je wilt uitoefenen.

www.studiekeuze123.nl
Deze site pakt stap voor stap aan welke studiekeuze je kunt gaan maken.

www.beroepinbeeld.nl
Nog geen idee wat het werk in een bepaald beroep inhoudt? Dan kun je door filmpjes inzicht krijgen wat het betreffende beroep inhoudt. 

 

Kennisbanken

www.colland.nl
Op deze website alle diensten en regelingen overzichtelijk bij elkaar die voor medewerkers en werkgevers van belang zijn voor de boomkwekerij. Verzekeringen en voorzieningen op arbeidsmarktgebied, preventie, gezondheid en pensioen. 

www.groenkennisnet.nl
Een kennisportaal met veel informatie en leermateriaal voor alle groene sectoren. Zo ook voor de boomkwekerij. 

www.werkgeverslijn.nl
Bevat alle informatie over werken in de Agrarische sector incl. de boomkwekerij. Er is een kennisbank Arbeid met thematisch alle aspecten voor ondernemers en werknemers. Er zijn diverse voorbeeldformulieren uitgewerkt. Het thema scholing wordt uitgebreid beschreven.

 

Nieuws

Symposium 'Leren wat belangrijk is' & Afscheid Piet Verhoeven
Symposium 'Leren wat belangrijk is' & Afscheid Piet Verhoeven
13-02-2020
Op 5 maart nemen we na bijna 20 jaar afscheid van scholingsconsulent Piet Verhoeven.

Recente tweets