•  
  • Home
  • |
  • Leven lang leren

Leven lang leren

 

Enthousiasme – Flexibel – Doorzettingsvermogen – Groei – Start – Ontwikkeling – Kennis – Leren – Ervaring – Moed – Ambitie – Wilskracht –  Toekomst – Omgeving - Coaching – Stimuleren – Bewust – Motivatie – Binding – Persoonlijkheid – Daadkracht – Voorbeeld – Zin – Passie – Studie – Duurzaam – Toekomst – Sociaal – Actief – Inspiratie – Open - Training - Ontwikkelplan - Arbeidsbehoud - Innovatief - Omscholen

Een leven lang leren voor werknemers?

Je zit er misschien niet op te wachten. Maar één ding is zeker: een leven lang leren is van groot belang om je positie op de arbeidsmarkt te versterken! Niet leren vergroot de kans dat je op een gegeven moment zonder werk komt te zitten met alle gevolgen van dien. Blijf daarom duurzaam inzetbaar!

Wat is duurzaam inzetbaar?


Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid. Voor meer inormatie zie de website www.duurzameinzetbaarheid.nl

Aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat betekent dat kennis snel veroudert. We moeten ook nog eens langer doorwerken. Scholing (formeel of informeel) wordt nog noodzakelijker om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt.


Leren en blijven leren van groot belang

Zonder scholing komen je vaardigheden en kennis (je kwalificaties) op een gegeven moment niet meer overeen met de eisen die werkgevers stellen. Nu al heeft ruim 30% van de werkgevers moeite met het invullen van vacatures vanwege een tekort aan gekwalificeerd personeel. Leren en blijven leren is dus van groot belang. 

Je kunt (weer) gaan leren om het volgende te bereiken: 

  • Innoveren. De sterkste positie heb je, als je doorleert om vervolgens nieuwe kennis te ontwikkelen. Dus innoveren.

  • Kennis bijhouden. Met het actueel houden van je kennis behoud je ook een goede positie op de arbeidsmarkt. Je productiviteit blijft op peil of neemt toe.

  • Bijscholen. Dit is bedoeld om een kennisachterstand weg te werken. Het kan een korte training zijn om met nieuwe technologie overweg te kunnen. Of een langduriger traject waarin je werkt aan je kennis en vaardigheden. Zo zorg je dat je gekwalificeerd blijft voor je functie.

  • Omscholen. Bijvoorbeeld als je functie dreigt te verdwijnen. Of als je niet langer in staat ben om je functie uit te oefenen.

Werknemers realiseren zich vaak onvoldoende dat leren noodzakelijk is. Daardoor komen meer en meer werknemers langs de zijlijn te staan. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling! Je werkgever zal je zeker ondersteunen waar nodig. Maar de werkgever heeft ook een eigen belang. Jij hebt ook eigen belang…..je eigen toekomst!

Niemand wil aan de zijlijn komen te staan. Dus de bal ligt bij jou! Kansen te over, maar die moet je zelf wel pakken.

Bron: deels Manpower_ Loon naar Leren

 

Leren op de werkplek

Naast het volgen van een opleiding of cursus is leren op de werkplek een van de belangrijkste manieren om meer kennis en vaardigheden op te doen. Het bedrijf moet dan wel zorgen dat er een goede leercultuur is.

"Alleen al de sfeer van elkaar uitnodigen om je opvatting te geven, is de basis voor een nieuwsgierige, betrokken, prettige, veilige leercultuur."

'Is er in een bedrijf ruimte om vragen te stellen, vrijheid om je mening te zeggen, wordt er weleens teruggekeken op een opdracht, dat soort vragen stellen is heel belangrijk voor een leercultuur op en rond het werk.'

Joseph Kessels, emeritus hoogleraar Human Resources en onderwijskundig leiderschap, over werkplekleren, het belang van een goede leercultuur in bedrijf en opleiding en het belang van autonomie daarbij.

Voor meer informatie zie de filpjes in deze link .

Ook voor ondernemers?

Ja! Ondernemers moeten juist het voorbeeld geven aan hun medewerkers. Spelen de ondernemer en zijn bedrijf in deze tijd niet in op de ontwikkelingen in de markt. Dan kom je als bedrijf aan de zijlijn te staan. Je moet je als bedrijf blijven onderscheiden ten opzichte van de concurrent. Anders is het einde snel nabij.

Nieuws

Alle facetten van de boomkwekerij op een rij!
Alle facetten van de boomkwekerij op een rij!
25-05-2020
Vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs kregen we de vraag of er een document bestaat waarin de facetten van de boomkwekerij & vaste plantenteelt in Nederland wordt uitgelegd.

Recente tweets