Ontwikkelen zonder cursus of opleiding

Er zijn veel manieren om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen in je werk. 70% van alle kennis leer je tijdens je werk (informeel leren). Volg je een cursus of opleiding (formeel leren) dan blijkt uit onderzoek dat je daarvan maar 10% onthoudt. Een meer praktische cursus met praktijkvoorbeelden,  een goede coaching en feedback zorgt ervoor dat je gemiddeld 20% van de kennis onthoudt (bron: Charles Jennings 70-20-10 regel).

Sommige medewerkers hebben moeite om de opgedane kennis uit opleidingen en cursussen ook in de praktijk toe te passen.  Ben je hoger opgeleid, dan gaat het toepassen van de kennis wat makkelijker. In onze sector werken vooral doeners. Zij hebben meer moeite de geleerde kennis te vertalen naar de praktijk. 
Niet voor iedereen werkt daarom een cursus of opleiding om ontbrekende kennis op te halen. De ontbrekende kennis en vaardigheden kunnen ook naar de werkplek gebracht worden. Dit moet wel bewust door de leidinggevende of ondernemer georganiseerd worden. Onderstaand overzicht van alternatieven voor cursussen en opleidingen.

Afhankelijk van persoonlijke voorkeuren, de functie, de taak en het daarbij behorende gedrag zijn er vier keuzemogelijkheden waarbij afhankelijk van het kennisknelpunt 1 of meerdere opties geadviseerd kunnen worden.

 1. Leren door te ervaren (bijvoorbeeld door nieuwe taken uit te proberen)

Tijdens het werken in de praktijk worden nieuwe technieken, vaardigheden en inzichten toevallig worden opgedaan. Een medewerker wordt bewust bij een bepaalde persoon of groep geplaatst om werkervaring op te doen (taakroulatie). Bijvoorbeeld:

  • Meewerken met een collega met dezelfde functie op een andere locatie op het eigen bedrijf of bij een collega bedrijf. Bijvoorbeeld een teeltmedewerker containerteelt die tijdelijk meewerkt in de vollegrond. Samen met een andere collega teeltmedewerker. Deze doet het voor en legt waar nodig uit waarom het werk zo gedaan moet worden.
  • Meewerken met een collega met een andere functie op een andere locatie op het eigen bedrijf of op een collega bedrijf. Bijvoorbeeld een teeltmedewerker die meedraait met werkzaamheden van de logistiek medewerker in de loods. Of een technisch handige teeltmedewerker mee laten werken met de onderhoudsafdeling van een mechanisatiebedrijf. Of een inkoper die een periode werkt bij een toeleverancier of afnemer van de eigen kwekerij om inzicht te krijgen hoe de productieketen verloopt.
 1. Leren door begeleiding (bijvoorbeeld door een meer ervaren collega)

Hierbij wordt een ‘deskundige” begeleider of coach benoemd uit het eigen bedrijf of van een ander bedrijf. Deze begeleider begeleid de persoon die moet leren op een gerichte manier.  Er wordt een planning gemaakt. En er worden duidelijk (meetbare) leerdoelen gesteld. Regelmatig stelt de begeleider vast (geëvalueerd) of het leerdoel is bereikt. De leidinggevende toetst in de praktijk of je als medewerker de kennis en vaardigheden kunt toepassen en bespreekt dit tijdens een functioneringsgesprek.

Bijvoorbeeld:

  • Een jonge teeltmedewerker wordt begeleid door een ervaren collega om ziekten en plagen te herkennen.
  • Een teeltmedewerker op een containerteeltbedrijf gaat werken op de stekafdeling en leert onder begeleiding van een ervaren collega alles wat met stekken te maken heeft. Zodat hij ook voor dit werk kan worden ingezet.
  • Een teeltmedewerker heeft onvoldoende kennis van het herkennen van ziekten en plagen. Een externe teeltadviseur die periodiek op het bedrijf komt, krijgt opdracht om bij elk bedrijfsbezoek de medewerker een half uur te coachen op dit thema.
 1. Leren vanuit informatiebronnen (bijvoorbeeld vakbladen, beurzen en excursies)

Op veel manieren kun je informatie vinden. Deze toevallig opgedane informatie kun je weer toepassen in je eigen bedrijf of binnen je eigen functie. Door iets te zien, te horen of te lezen bedenk je dus hoe het in je bedrijf past. Het beste werkt het als je leidinggevende je een opdracht geeft om informatie te verzamelen. En je terug laat rapporteren wat er gebruikt kan worden voor het bedrijf (bijvoorbeeld in een werkoverleg). Het kunnen informatiebronnen binnen en buiten je eigen sector zijn. Het geeft het bedrijf informatie voor bijvoorbeeld nieuwe toepassingen op het eigen bedrijf. 

Voorbeelden: 

  • Een vakblad lezen van de eigen sector of buiten de sector;
  • Een (vak)beurs bezoeken van de eigen sector of een andere sector;
  • Deelnemen aan een excursie in de eigen sector of een andere sector;
  • Op internet websites met vakinformatie bezoeken;
  • Je abonneren op online nieuwsbrieven met vakinformatie.

 

 1. Leren in groepsverband (studieclubs of een groep met vakgenoten/collega's)

          Twee personen weten meer dan één. En vier zeker meer dan één. Door actief informatie en vragen uit te
          wisselen met collega’s leren alle deelnemers van de kennis en ervaringen van de collega’s. Dit kunnen
          collega’s op het eigen bedrijf of op andere bedrijven zijn.

          Voorbeelden:

  • Lid worden van een studieclub binnen de eigen teeltgroep in de sector. Met andere teeltgroepen in je eigen sector. Of zelfs lid worden van een studieclub buiten de eigen sector, zoals de glastuinbouw.
  • Deelnemen aan themawerkgroepen binnen de eigen sector of samen met andere sectoren. Voorbeeld is deelname aan de studiegroep voor loodsbazen. Of als HR verantwoordelijke deelnemen aan de werkgroep Gezond Beleid in de Boomkwekerij.
  • Deelnemen aan groepsgesprekken via moderne communicatiemedia zoals Linkedin. WhatsApp binnen of buiten je bedrijf is ook interessant. Bijvoorbeeld over allerlei teeltonderwerpen. Zie je in het veld een ziekte, waarvan je niet weet wat het is. Maak een foto en doe je een oproep aan je collega's wat het is en hoe het probleem moet worden opgelost.
  • Deelnemen aan kenniskringen binnen of buiten de sector, zoals bijvoorbeeld het kennisnetwerk Duurzame Boomkwekerij.
  • Deelnemen aan interne discussiegroepen. De leidinggevende van het bedrijf nodigt een toeleverancier of afnemer uit en vraagt deze aan te geven hoe zij het bedrijf ervaren. Vervolgens wordt met elkaar in een werkoverleg gediscussieerd hoe het anders of beter kan. De nieuwe aanpak wordt uitgevoerd en het resultaat wordt na een periode geëvalueerd waarna eventueel nog wijzigingen worden ingevoerd.    

 

 

Nieuws

Werkzaamheden scholingsconsulenten tijdens Corona pandemie
16-03-2020
Het team van scholingsconsulenten van  Talentboom is tijdens de Corona pandemie beperkt in de werkzaamheden. Hieronder een uitleg over de genomen besluiten.

Recente tweets