Starten met de Ontwikkelscan

Wil je de Ontwikkelscan gebruiken bij het voeren van functioneringsgesprekken? Dat vraagt enige voorbereiding. Hieronder enkele tips. Voor vragen of ondersteuning: neem contact op met de scholingsconsulent.

De Ontwikkelscan is voor zowel grote als kleine bedrijven. In het hele proces bestaan de volgende rollen:

 • Ondernemer (meestal de opdrachtgever). Is degene die het kader bepaalt waarbinnen de Ontwikkelscan gebruikt wordt.
 • Contactpersoon. Degene die via internet een aantal zaken voorbereidt. Zodat de juiste vragen aan de juiste mensen worden gesteld.
 • Leidinggevende (in kleine bedrijven tevens de ondernemer). Is de persoon die het gesprek met de medewerker voert.
 • Medewerker. De persoon waarom het draait.

De rollen van ondernemer, contactpersoon en leidinggevende kunnen ook door één persoon worden vervuld.

 

Stappenplan en vragen per rol

De contactpersoon krijgt als eerste toegang tot de Ontwikkelscan. De handleiding vertelt hoe dat werkt. De contactpersoon voert de gegevens van de medewerker(s) en leidinggevende(n) in. Stelt vervolgens ook de vragenlijsten samen.  Je kunt daarvoor een standaard profiel gebruiken of maatwerkprofielen maken. De vragenlijsten worden aan betreffende medewerker(s) en een leidinggevende(n) toegewezen en automatisch verstuurd.

Hieronder volgt een overzicht van vragen die vanuit elke rol beantwoord moeten worden.  Belangrijk voor het soepel laten verlopen van het invullen van de vragenlijsten en de gesprekken. Maar ook belangrijk voor het uiteindelijke ontwikkeltraject van de medewerker.

Ondernemer:

 • Wat wil ik bereiken met de (functionerings-)gesprekken (bedrijfsdoel)?
 • Met wie wil ik deze gesprekken voeren?
 • Welke leidinggevenden betrek ik daarbij?
 • Welke loopbaangroei is hier mogelijk?
 • Hoeveel opleidingsbudget is er beschikbaar?
 • Welke interne opleidingsmogelijkheden heb ik?
 • Wanneer moeten de gesprekken afgerond zijn?
 • Welke andere projecten/ werkzaamheden lopen er in deze periode?
 • Hoe en wanneer wil ik de gesprekken evalueren?

 

Contactpersoon:

 • Zijn er functieomschrijvingen aanwezig?
 • Met wie controleer ik of de vragenlijst juist is samengesteld?
 • Welke medewerkers en leidinggevenden gaan dit doen?
 • Wat zijn hun volledige namen, e-mail adressen en geboortedatum?
 • Wanneer gaan de gesprekken plaats vinden?
 • Wanneer moeten de vragenlijsten worden uitgezet?

 

Leidinggevende:

 • Waarom wil ik (functionerings-)gesprekken voeren?
 • Wat is de ontwikkelscan en hoe werkt het?
 • Hoe voer ik zo’n gesprek of hoe bereid ik mij voor?
 • Wat kan ik na afloop wel en niet afspreken met een medewerker?
 • Wanneer kan ik de vragenlijst verwachten?
 • Wanneer moet het gesprek gevoerd zijn?
 • Hoe informeer ik mijn medewerkers hierover?

 

MEDEWERKERS hebben geen organiserende rol in het proces. Maar mogelijk wel vragen waar ze graag antwoord op zouden krijgen:

 • Waarom moet ik een functioneringsgesprek voeren?
 • Wat is de ontwikkelscan en hoe werkt het?
 • Welke uitkomsten kan ik verwachten?
 • Wanneer kan ik de vragenlijst verwachten?
 • Wanneer vindt het gesprek plaats?
 • Hoe bereid ik mij voor?
 • Wat gebeurt er met de uitkomsten?

Voor meer informatie neem contact op met de scholingsconsulent. Of informeer bij collega’s die al met de ontwikkelscan hebben gewerkt.

Nieuws

Het kan nog beter
Het kan nog beter
04-02-2019
Bij Combinatie Mauritz zijn de zaken strak geregeld en men is trots om voor dit bedrijf te mogen werken.

Recente tweets