Mijn naam is Piet Verhoeven. Ik ben sinds 1 januari 2004 werkzaam als scholingsconsulent voor de Boomkwekerij.
 

Ik help ondernemers en (toekomstige) medewerkers bij het realiseren van hun toekomstplannen. Mijn focus ligt op het in kaart brengen van ontwikkelbehoeften van ondernemers, medewerkers, studenten en werkzoekenden. Daarbij geef ik advies op maat.  Ik stuur echt niet iedereen naar een cursus of opleiding. Er zijn ook andere vormen van leren die veel effectiever kunnen zijn.
 
" Is scholing en ontwikkeling nu echt nodig voor mijn medewerkers?"
Ondernemers denken snel aan kosten en tijdsinvestering als het gaat om scholing. En vragen zich af of het personeel gemotiveerd is om een cursus te volgen. Tevens wordt na een cursus nauwelijks gecheckt of het geleerde daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht. Tegenwoordig is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onmisbaar voor een bedrijf. Uitdaging voor een ondernemer is de aandacht over de drie P's van People (mens), Profit (winst) en Planet (milieu) goed te verdelen. Ook de ontwikkelingen in de sector gaan snel. Ondernemers en medewerkers moeten met hun kennis met deze ontwikkelingen meegaan. Want stilstaan is achteruitgaan.
Misschien kan dit bericht van een collega u overtuigen?

Kennis en ervaring van de scholingsconsulent
Na het behalen van mijn HBO-diploma Tuinbouw op de HAS Den Bosch heb ik eerst mijn militaire dienstplicht vervuld. Vanaf mei 1980 werk ik de boomkwekerij. Eerst als onderzoeker teelt-vermeerdering op het Proefstation voor de Boomkwekerij in Boskoop. Vervolgens als algemeen secretaris-penningmeester van de Nederlandse Bond van Boomkwekers (nu LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten en zomerbloemen). Daarna heb ik vijf jaar gewerkt als bedrijfsadviseur voor Aequor. Inmiddels ben ik sinds 2002 actief als scholingsconsulent voor de Boomkwekerij. Voor meer informatie zie mijn Linkedin profiel.

Contact

Mobiele telefoon: 06 - 3010 8049
E-mail: p.verhoeven@talentboom.nl
Facebook: talentboomnl
Facebook: er zit groei in de boomkwekerij
Twitter: twitter.com/leeradviseur


 

Nieuws

Er zijn goede redenen om mijn vakmanschap te ontwikkelen
Er zijn goede redenen om mijn vakmanschap te ontwikkelen
31-07-2019
Werkgevers en werknemers zijn zich steeds meer bewust van nut en noodzaak om hun vakmanschap te blijven ontwikkelen.

Recente tweets