Scholingsadviseur voor werkgevers

De Scholingsconsulent voor de Boomkwekerij en Vasteplantenteelt geeft werkgevers en werknemers advies op maat over scholings- en ontwikkelingsvraagstukken. Met welke vragen kunt u terecht?

Vragen over individuele opleidingen

  • Ik zoek een cursus voor één van mijn medewerkers. Welke cursus kan ik het beste kiezen voor deze specifieke medewerker?
  • Kan ik subsidie aanvragen voor een opleiding en cursus? Zo ja. Welke en waar?

Vragen over opleiden van individuele medewerkers

  • Ik wil een medewerker meer verantwoordelijkheden geven en door laten groeien naar een volgende functie. Hoe kan ik dat aanpakken?
  • Mijn zoon of dochter neemt over een aantal jaar het bedrijf over. Hoe bereid ik hem hier op voor?

Vragen over leermogelijkheden op het bedrijf 

  • Hoe kan een opleiding en de ontwikkeling van medewerkers bijdragen aan efficiënter werken?
  • Wat is het rendement van opleiden? 
  • Binnenkort neem ik een nieuw automatiseringssysteem in bedrijf. Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers snel zijn ingewerkt?

Vragen over leermogelijkheden voor ondernemers

  • Met onze studiegroep hebben we bedacht dat onze Teeltspecialisten een cursus nodig hebben op het gebied van het nieuwe telen. Kunnen jullie dat organiseren?
  • Kan ik als ondernemer ook een opleiding volgen?
  • Is het mogelijk ook voor mij als ondernemer en mijn organisatie een plan voor ontwikkeling en opleiding te maken?

 

Neem contact op met de scholingsconsulent voor een persoonlijk advies over werk en opleiding. 

Wie zijn de scholingsconsulenten?

Piet Verhoeven

Mariëlle Mulder

Nieuws

Collandvergoeding voor deelname aan cursussen naar 85%
Subsidiemogelijkheden van Colland
01-08-2019
Voor medewerkers die aangesteld zijn conform de CAO openteelten Boomkwekerij kan subsidie worden aangevraagd, indien men een cursus volgt bij een officiële opleider/school.

Recente tweets