Er zit groei in de Boomkwekerij!

 

 
Groen is overal om ons heen.  En al dat groen in bossen, langs wegen, in parken, plantsoenen, de tuin en het balkon is gekweekt in de boomkwekerij. Een boomkweker kweekt namelijk bomen en vaste planten. De grootte van de bedrijven varieert van 1 tot 500 hectare. Je vindt boomkwekers vooral in Boskoop, Noord-Brabant (regio Zundert en Haaren), Opheusden en Noord Limburg (regio Venlo). Maar ook in de rest van Nederland zijn boomkwekers. Zij zorgen voor de opkweek van vaste planten en bomen, voor de verdere groei van het groen, voor de verkoop en distributie van de planten, bomen en struiken in binnen- en buitenland. Een dynamische sector met een grote variatie aan werkzaamheden. Zowel op kantoor, bij klanten als op het bedrijf zelf.
 
Jouw talent hebben we nodig!

Op boomkwekerijen bestaan verschillende functies. Denk hierbij aan:

 • Logistiek: plannen, verzamelen, verdelen en transporteren van planten met heftrucks, trekkers en vrachtwagens.
 • Marketing en sales:  klanten binden en zorgen voor nieuwe klanten levert werkplezier op. Je ontmoet veel afnemers zoals andere kwekers, inkopers van tuincentra, hoveniers en gemeenten in binnen- en buitenland.
 • Teeltmedewerkers: gewassen vermeerderen, planten, rooien en verzorgen. Samen zorgen voor optimale groeiomstandigheden en een mooi eindproduct. Dat geeft voldoening.
 • Kantoormedewerkers: de bedrijven worden steeds groter en complexer. Dat vraagt steeds meer administratieve werkzaamheden. Hierdoor ontstaan er functies zoals receptioniste administratief medewerker, boekhouder en management assistent. Bij grote bedrijven ook functies zoals kwaliteitsmedewerker en planner.
 • Leidinggevenden: door de toenemende grootte van de bedrijven is er een sterkere behoefte naar medewerkers die andere medewerkers kunnen aansturen binnen de teelt en de handel.
 • Techneuten; door de verder gaande mechanisatie, automatisering en robotisering zijn medewerkers nodig die onderhoud kunnen plegen of storingen kunnen oplossen. Op grote bedrijven bestaan hiervoor aparte functies. Op de kleine bedrijven wordt de technische functie gecombineerd met teeltwerkzaamheden.

 
Door de diversiteit van de sector en de grote verschillen in bedrijfsgrootte heeft de sector veel functiemogelijkheden. Volgens arbeidsmarktcijfers is de behoefte aan vakbekwame teeltmedewerkers en leidinggevend personeel het grootst. Dit kan echter onvoldoende worden ingevuld vanuit het beroepsonderwijs.

Zij-instomers gevraagd

Er worden steeds meer zij-instromers aangesteld om aan de vraag te kunnen voldoen. Qua werknemers ontwikkelt de bedrijfstak zich, ook door de economische crisis, steeds meer naar bedrijven met een zo klein mogelijk aantal vaste medewerkers. Bedrijven besteden steeds meer werkzaamheden uit. Of zetten flexwerkers in voor seizoensarbeid.

 

Hoger opgeleiden zijn welkom

Het gemiddeld opleidingsniveau van de (vaste) medewerkers in de sector is MBO niveau en daarmee onderscheidt de sector zich niet ten opzichte van andere openteelt sectoren. Door schaalvergroting en professionalisering van bedrijven werken ondernemers en medewerkers steeds meer op MBO+/HBO niveau. Ook gaan de (technologische) ontwikkelingen zo snel tot continue bijscholen noodzakelijk is.

Ook voor arbeidsgehandicapten zijn er volop baanmogelijkheden

Veel werkgevers in de boomkwekerij zijn al maatschappelijk verantwoord (MVO) bezig. Gezien de werkzaamheden in onze sector zijn er voldoende mogelijkheden om aan de bak te komen. De overheid heeft voor de extra begeleiding die deze mensen vragen subsidieregelingen beschikbaar om de exztra onkosten te compenseren. Voor meer informatie hierover zie deze link

Sector boomkwekerij 

De boomkwekerij en vaste plantenteelt is een dynamische sector met een groot aantal verschillende teelten, teeltwijzen en afzetkanalen. De sector staat bekend als een bedrijfstak die graag zelf de broek ophoud en niet te afhankelijk wil zijn van allerlei (inter)nationale afzetsubsidies. Ieder bedrijf is eigenlijk concurrent van elkaar en moet zich onderscheiden door specialiteit, betrouwbaarheid, prijs, kwaliteit, enz..
Meer informatie kunt u lezen via deze link.
 
Typische kenmerken van de sector zijn:

 • kennis en vakmanschap,
 • breed sortiment,
 • de kraamkamer van Europa van uitgangsmateriaal,
 • groot zakelijk inzicht (handel) en
 • veel innovatie.

Er wordt gekweekt op ongeveer 17.000 ha. De productiewaarde bedraagt ongeveer 610 miljoen euro met een exportwaarde van 450 miljoen. Door de teelt in potten en door teelten onder glas en in tunnels kan bijna jaar rond worden geleverd.


Leeradvies als je graag wilt bijleren


Dankzij 14 jaar inzet van een scholingsconsulent om bedrijven te adviseren op gebied van leren (ontwikkelen) professionaliseert de bedrijfstak zich steeds verder. Er wordt tevens ingezet op duurzaamheid. Waarbij naast “profit” (winst) en “planet” (milieu) ook de mens meer centraal komt te staan. Bij toepassing van de adviezen kan een bedrijf meer rendement uit arbeid halen. Daardoor neemt de concurrentiekracht van de gehele sector toe.
 
De laatste jaren vervult de scholingsconsulent Boomkwekerij ook een belangrijke rol op de arbeidsmarkt door studenten en werkzoekenden te adviseren als zij een studiekeuze willen maken. Of indien men nog graag wil bijleren, omdat men overweegt te gaan sollicteren in de Boomkwekerij.
De scholingsconsulenten Piet Verhoeven en Mariëlle Mulder zijn dé scholingsadviseurs voor de boom- en vaste plantenteelt en opereren landelijk. Zij adviseren gratis en onafhankelijk (geen commercieel belang) over leermogelijkheden en toekomstige banen in onze dynamische sector.
 

Nieuws

Collandvergoeding voor deelname aan cursussen naar 85%
Subsidiemogelijkheden van Colland
01-08-2019
Voor medewerkers die aangesteld zijn conform de CAO openteelten Boomkwekerij kan subsidie worden aangevraagd, indien men een cursus volgt bij een officiële opleider/school.

Recente tweets