Instroomprojecten

De boomkwekerij is een sector met 2500 professionele grote en kleine bedrijven en 10.000 vaste medewerkers. Ook in de sector is de tendens naar het in dienst nemen van een klein mogelijke groep vaste medewerkers. En een zo groot mogelijke schil van flexibele/tijdelijke medewerkers. Er zijn zeker mogelijkheden om in overleg met de werkgever een aanstelling te krijgen voor enkele dagen per week. Of bijvoorbeeld voor bepaalde uren in de week. Zeker voor vrouwen biedt dat uitstekende mogelijkheden om in de sector te komen werken. Te denken valt aan werkzaamheden zoals stekken, verpakken en sorteren. Maar er is ook voldoende kantoorwerk te doen. Er zijn steeds meer bedrijven die voor Wajongers en andere doelgroepen uit de participatiemaatschappij werk bieden.
 


 

Voor elke arbeidsvorm werk

In onze sector komt nog veel piekarbeid voor. Of bedrijven besteden dit werk steeds meer uit aan loonbedrijven. Of er worden zzp-ers of uitzendbureaus ingeschakeld.

De meeste vacatures worden via het eigen netwerk van andere kwekers, medewerkers of familie gecommuniceerd en ingevuld. Tevens maakt men er handig gebruik van om goede stagiaires of vakantiewerkers te binden aan het eigen bedrijf.  
Vooral functies waarvoor speciale (zeldzame) kwaliteiten worden gevraagd of die op HBO-niveau en hoger liggen, worden via advertenties in vakbladen, regionale kranten of websites gecommuniceerd.
 

Regionale instroom initiatieven

Regionaal zijn er diverse initiatieven om jongeren enthousiast te maken om in de sector te komen werken. In Boskoop, Haaren en de regio West-Brabant zijn wervingscampagnes om jongeren te laten instromen. Voor meer informatie neem contact op met een van de scholingsconsulenten.
 
Een bijzonder initiatief is een actie in gemeenten in Midden-Brabant en de Peel. De organisatie Jamwerkt bemiddelt jongeren voor vast of tijdelijk werk of voor vakantiebanen. Hierbij doen de jongeren ervaring op met werk in bepaalde sectoren, zoals de boomkwekerij. Dit initiatief wordt langzaam aan verder uitgerold in andere gemeenten. Zowel werkzoekenden als bedrijven kunnen hun vraag en aanbod inbrengen.
 
In Midden Brabant is juli 2016 een Startplein Boomkwekerij georganiseerd op het bedrijf van Joost Sterke. Doel was om via een speeddate werkzoekenden en werkgevers met vacatures bij elkaar te brengen. Tevens hoopt men daarmee te bereiken dat een aantal werkzoekenden zou gaan kiezen voor een BBL opleiding Boomkwekerij niveau 2 of 3. Deze opleiding wordt verzorgd door Heliconopleidingen Geldermalsen maar dan op twee bedrijven in Midden Brabant (Joost Sterke te Haaren en Gebr. van den Berk in Sint Oedenrode). Op 12 mei 2017 is er opnieuw een Startplein georganiseerd maar door gebrek aan geschikte kandidaten is dit afgelast. In overleg met het bedrijfsleven, het UWV en enkele uitzendorganisaties wordt bekeken of er nog een nieuw initiatief wordt gestart.

Vraag en aanbod bij elkaar via een App

De tijd staat niet stil. Er zijn apps beschikbaar waar de werkgever een vacature in kan geven. En waar de werknemer die een baan zoekt zijn/haar kennis en ervaring kan invullen. Automatisch wordt er dan een geschikte match gerealiseerd. Een voorbeeld is Jobtalk.  Deze app werkt via de mobiele telefoon.
In de Greenport Gelderland wordt in samenwerking met UWV en gemeenten een speciale app voor de tuinbouw ontwikkeld om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.   

Nieuws

Opnames Vlog werken in de Booomkwekerij
Opnames Vlog werken in de Booomkwekerij
19-09-2019
Afgelopen woensdag heeft Youtuber Lise van Wijk een dagje meegelopen bij Plantenkwekerij Joost Sterke en Boomkwekerij Udenhout.

Recente tweets