Vooroordelen over werken in de Boomkwekerij

In de Boomkwekerij kweekt men bomen. We kweken laan- en parkbomen maar ook bos en haagplantsoen, rozen en rozenonderstammen, vruchtbomen en vruchtboomonderstammen, heesters, coniferen, vaste planten en zelfs waterplanten.

Boomkweker zijn is geen vak. De bomen groeien toch vanzelf? Voor het kweken boomkwekerijgewassen is een degelijke (vak)opleiding nodig op MBO tot HBO en soms universitair niveau. Voor een boomkweker is naast vakkennis ook kennis nodig op gebied van ondernemerschap en leidinggeven, techniek, logistiek, marketing en verkoop enz…

Het werk in de sector vies en zwaar. Op sommige bedrijven en op sommige momenten in het jaar kán het vies en zwaar werken zijn. Vooral voor teeltmedewerkers. Vele bedrijven hebben echter geïnvesteerd in mooie bedrijfsgebouwen, machines en techniek om het werken aantrekkelijker te maken. Zelfs robotisering heeft zijn intrede gedaan. De sector kent overigens ook logistieke- en kantoorfuncties.

Het is een mannenwereld. Het klopt dat er meestal mannen in onze sector werken. Maar vele werkzaamheden (denk bijvoorbeeld aan stekken, inpakken, administratieve taken) zijn geschikt of zijn zelfs beter geschikt voor vrouwen. Ook zijn er volop mogelijkheden voor deeltijdarbeid of afspraken voor werk op bepaalde uren op een dag.

Er wordt vooral met de handen gewerkt. Inderdaad is er veel handwerk. Maar er wordt steeds meer gemechaniseerd en gerobotiseerd. De sector kent, vooral op grote bedrijven, administratieve, logistieke, marketing/verkoop, technische functies.

Het is erg eenzijdig en saai werk. Dit beeld ontstaat vooral bij vakantiewerkers. Dit klopt niet helemaal. Sommige medewerkers vinden het overigens juist prettig routinematige werkzaamheden uit te voeren. Voor dit soort routinematig werk kent de sector afhankelijk van het type en de grootte van het bedrijf voldoende mogelijkheden. Denk aan werkzaamheden zoals inpakken, potten, sorteren. Op vele kleine kwekerijen zijn de werkzaamheden juist erg afwisselend. Dit omdat men dan een breed pakket van taken mag uitvoeren. Op grote bedrijven kunnen functies specialistischer zijn en daardoor als saai worden gezien. Maar dat speelt zeker niet bij functies op een hoger opleidingsniveau.

Het is buitenwerk. Vele mensen houden er van buiten te werken en daar biedt de boomkwekerij volop kansen in. Maar boomkwekers kweken ook steeds meer in kassen of tunnels en veel werkzaamheden worden bijvoorbeeld bij slecht weer uitgevoerd in moderne loodsen. Tevens biedt de sector mogelijkheden voor diverse kantoorwerkzaamheden.

De boomkwekerij is een kleine onbelangrijke sector. De boomkwekerij kent minstens 1900 bedrijven die kweken op een oppervlakte van 19.000 ha. Er zijn ongeveer 8.500 medewerkers vast in dienst. Ongeveer 65% van de productie wordt geëxporteerd waardoor de sector een belangrijke bijdrage levert aan het Nationale inkomen met een productiewaarde van meer dan 700 miljoen euro.

De sector biedt geen uitdagend werk
De boomkwekerij is een sector die zijn eigen broek moet ophouden. Er zijn geen uitgebreide (europese) subsidies die de bedrijfstak ondersteunen en dus in leven houden. De afzet wordt veelal niet door een ander, zoals een veiling, geregeld. Ieder bedrijf is in principe concurrent van elkaar. Van ondernemers vraagt dit een breed spectrum van kennis en vaardigheden. Niet al het werk kan echter door de ondernemer worden opgepakt. Daarom worden steeds meer taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden overgedragen aan de medewerkers. Dit biedt veel nieuwe uitdagingen voor medewerkers.

 

Nieuws

Alle facetten van de boomkwekerij op een rij!
Alle facetten van de boomkwekerij op een rij!
25-05-2020
Vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs kregen we de vraag of er een document bestaat waarin de facetten van de boomkwekerij & vaste plantenteelt in Nederland wordt uitgelegd.

Recente tweets