Werk verandert, verander mee!

De maatschappij verandert, de mens verandert, technologie verandert en daardoor ook de invulling van ‘werk’. En daarbij is een zeer intensieve concurrentiestrijd gaande. Er wordt gestreden wordt om de steeds kritischer wordende klant. Hoe bereidt u zich voor op al die veranderingen?

Het werken van nu is niet meer te vergelijken met hoe het ‘vroeger’ ging.  Alles verandert, het is niet meer zo als vroeger. Ik hoor het mijn vader nog zeggen. Mijn vader, geboren in 1927, heeft heel wat meegemaakt. De introductie van antibiotica. Maar ook technologische ontwikkelingen zoals de komst van de gloeilamp, computers en de telefoon. Wij waren één van de eersten met een telefoon thuis. De hele buurt kwam bellen. Nu ben je overal waar dan ook bereikbaar.

Voor meer informatie bekijk dit filmpje:

Bron: www.medewerkervandetoekomst.nl 

 

Beroepen verdwijnen
De opkomst van massaproductie in lage loon landen, wat voor invloed heeft dat wel niet op arbeid gehad? Er zijn beroepen verdwenen maar ook weer nieuwe bijkomen.  Wat dacht u van de komst van aardgas begin jaren vijftig. Wat heeft dat voor de tuinbouw betekend? En zo zijn er veel voorbeelden te noemen.

Meeveranderen
Als ondernemer moet je continu inspelen op veranderingen. Medewerkers moeten zich afvragen of ze over vijf jaar nog wel steeds hetzelfde werk kunnen blijven doen. Employability (brede inzetbaarheid) is waar het om draait. Maar hoe pakken we dat aan? Nederland is een kenniseconomie. Door ons te blijven ontwikkelen en dus mee te veranderen met je omgeving blijven we voorop lopen.

Hoe blijf je gepassioneerd werken, ook als je ouder wordt?
Medewerkers moeten met passie, in goede gezondheid en productief kunnen blijven werken tot je 67ste. Dat is voor ondernemers en medewerkers een uitdaging!  Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Ik ga aan de slag met veranderingen. Door middel van presentaties, artikelen, informatie op deze website, bedrijfsbezoeken voor scholingsplannen. Maar ook door individuele gesprekken te houden met medewerkers helpt de scholingsconsulent u mee te veranderen!

Nieuws

Collandvergoeding voor deelname aan cursussen naar 85%
Subsidiemogelijkheden van Colland
01-08-2019
Voor medewerkers die aangesteld zijn conform de CAO openteelten Boomkwekerij kan subsidie worden aangevraagd, indien men een cursus volgt bij een officiële opleider/school.

Recente tweets