Op dit moment werken de scholingsconsulenten Robert en Marielle aan het realiseren van 2 niveaus voor de brancheopleiding. De twee niveaus waarmee Talentboom wil beginnen zijn medewerker boomkwekerij en meewerkend voorman.

 

Werving; Vul de enquete in!

Voor de werving van de brancheopleiding willen wij onze doelgroepen goed in kaart brengen. 
Werk jij in de boomkwekerij zonder dat je een teeltopleiding hebt gevolgd? Of heb je wel een opleiding maar wil je graag doorleren? Dan zou het fijn zijn als je ons wilt helpen en deze enquête wil invullen. Het invullen van de vragenlijst kost je ongeveer 3 minuten tijd. https://nl.surveymonkey.com/r/brancheopleiding 

 

Opzet brancheopleiding 

De opleidingen zijn vakgericht (geen Nederlands, rekenen en burgerschap) en duren 40 dagdelen met maximaal 3 keer per jaar een praktijkdag. De opleiding is modulair opgebouwd.  Hierdoor is het ook mogelijk om een gedeelte van de opleiding te volgen en hiervoor een deelcertificaat te halen.

De lessen worden meestal gegeven door de vakdocenten van het AOC in combinatie met specialisten uit de sector. De didactiek ligt bij de docent, kennis bij de vakspecialist. Hierdoor ontstaat het hybride en blended leren, de theorie ontmoet de praktijk. De externe specialisten worden voor minimaal 20% van de lessen ingezet.

 

Onderwerpen brancheopleiding

De opleidingen beginnen met een algemeen gedeelte, waarbij de deelnemers kennismaken met de sector, de naamgeving van planten leren kennen en aan de slag gaan met het onderwerp veiligheid.

Daarna komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Teeltvoorbereiding (bewaken en controleren groei, vermeerderen en bodem/substraat)
  • Gewasverzorging (gewasbescherming en stimuleren groei en ontwikkeling)
  • Rooien en verwerken (rooien, sorteren, controleren op kwaliteit, verpakken)
  • Onderhoud, registratie en verantwoording.

 

Doelgroep

De doelgroep voor de brancheopleidingen zijn medewerkers en/of toekomstige medewerkers van een boomkwekerij. De medewerkers zijn minimaal 21 jaar of in het bezit van minimaal een MBO niveau 2 opleiding.

 

Ontstaan
Talentboom is in 2019 begonnen met een verkenningsronde tijdens een bijeenkomst. Hierin is gesproken over de mogelijkheden, kansen en bedreigingen van een brancheopleiding. Dit hebben we verder uitgewerkt tot een actieplan. Vanuit dit actieplan is Talentboom nu bezig met het opzetten van de opleiding. Dit doen we niet alleen, er zijn verschillende mensen uit de sector betrokken.

 

Betrokkenen

Vanuit het onderwijs zijn Citaverde College, Curio, Zone.college, Helicon, Wellant College en HAS hogeschool betrokken.

Vanuit het bedrijfsleven is er een klankbordgroep bestaande uit boomkwekers aangesloten bij de brancheopleiding.

Brancheorganisaties die betrokken zijn: LTO Vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen, Anthos en de vakbonden FNV en CNV-vakmensen.

 

De toekomst
Geregeld komen we met de betrokken mensen bijeen (voornamelijk online) om samen de opleiding vorm te geven.


Op dit moment werken de betrokken aan een drietal punten:

  • Het opzetten van een intakeprocedure
  • Het lesmateriaal ontwikkelen
  • Het realiseren van een wervingscampagne

 

Zo is er de afgelopen weken een goede bijeenkomst geweest waarbij er voornamelijk is gesproken over de werving van deelnemers. Hierbij proberen we een beeld te vormen van onze doelgroepen. Dit doen we samen met het onderwijs, de stuurgroep en de klankbordgroep.

De komende tijd zullen we jullie vanuit Talentboom blijven informeren over de ontwikkelingen. Als alles goed gaat, wordt er in september 2021 gestart met een pilot voor de branche opleiding.

 

Meer weten?

Wil je nu al meer weten? Neem dan contact op met een van de scholingsconsulenten.

Nieuws

Subsidie Nederlandse taalles
Subsidie Nederlandse taalles
14-01-2021
Taal is de basis onder al onze samenwerking. Elkaar verstaan en begrijpen maakt samenwerken niet alleen veel leuker, maar ook effectiever.