Brancheopleiding boomkwekerij

Op dit moment werken de scholingsconsulenten Robert en Marielle aan het realiseren van 2 niveaus voor de brancheopleiding. De twee niveaus waarmee Talentboom wil beginnen zijn medewerker boomkwekerij en meewerkend voorman.

Opzet brancheopleiding

De opleidingen zijn vakgericht (geen Nederlands, rekenen en burgerschap) en duren 40 dagdelen met maximaal 3 keer per jaar een praktijkdag. De opleiding is modulair opgebouwd.  Hierdoor is het ook mogelijk om een gedeelte van de opleiding te volgen en hiervoor een deelcertificaat te halen.

De lessen worden meestal gegeven door de vakdocenten van het AOC in combinatie met specialisten uit de sector. De didactiek ligt bij de docent, kennis bij de vakspecialist. Hierdoor ontstaat het hybride leren, de theorie ontmoet de praktijk. De externe specialisten worden voor minimaal 20% van de lessen ingezet.

Onderwerpen brancheopleiding

De opleidingen bestaan uit 5 blokken. In deze blokken komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Algemeen, kennismaken met de sector (4 dagdelen)

 • Cultuurgroepen
 • Export en afzet
 • Verschillen tussen boomkwekerijen in de verschillende regio's
 • Ontwikkeling boomkwekerij in Nederland
 • Pijlers van succes in de sector
 • Kweekmethodes
 • Maatvoering
 • Verpakkingen
 • Mechanisatie
 • Functies in de boomkwekerij
 • Veiligheid
 • Systematiek en naamgeving van planten

 

Teeltvoorbereiding, bewaken en controleren groei, vermeerderen en bodem/substraat (10 dagdelen)

 • Levensprocessen in de plant
 • Water en voeding
 • Klimaatfactoren
 • Generatief en vegetatief vermeerderen
 • Opkweekmateriaal 
 • (Kwaliteit) Uitgangsmateriaal
 • Planten & potten
 • (Machinale) grondbewerking
 • Substraat
 • Gebruiksklaar maken teeltlocatie
 • Ontstaan van de bodem
 • De verschillende bodems/grondsoorten
 • Eigenschappen van de bodem
 • Bodemleven
 • Natuurlijke en kunstmatige substraten
 • Potgronden

 

Gewasverzorging, gewasbescherming en stimuleren groei en ontwikkeling (12 dagdelen)

 • Uitvoeren gewasbescherming (Licentie 1)
 • Gebrek- en overmaatsverschijnselen
 • Verzorgen gewas (aanbinden, snoeien, uitdunnen, opsnoeien e.d.)
 • Water geven (plaatsen en activeren beregeningsinstallatie)
 • Snoeien en groeien

 

 

Rooien en verwerken, rooien, sorteren, controleren op kwaliteit, verpakken (6 dagdelen)

 • Beoordelen van gewas
 • Rooien/rapen van gewas
 • Lossen van het gewas
 • Sorteren van gewas op selectiecriteria)
 • Vullen van fust
 • (Machinaal) verpakken, binden, sealen en plaatsen van gewassen in emballage

 

Onderhoud, registratie en verantwoording (8 dagdelen)

 • Dagelijks onderhoud aan gereedschappen
 • Dagelijks onderhoud aan machines
 • Dagelijks onderhoud aan materialen
 • Aanleveren van gegevens
 • Verantwoorden an inzet van middelen, materialen en resultaten
 

Doelgroep

De doelgroep voor de brancheopleidingen zijn medewerkers en/of toekomstige medewerkers van een boomkwekerij. De medewerkers zijn minimaal 21 jaar of in het bezit van minimaal een MBO niveau 2 opleiding.

Ontstaan

Talentboom is in 2019 begonnen met een verkenningsronde tijdens een bijeenkomst. Hierin is gesproken over de mogelijkheden, kansen en bedreigingen van een brancheopleiding. Dit hebben we verder uitgewerkt tot een actieplan. Vanuit dit actieplan is Talentboom nu bezig met het opzetten van de opleiding. Dit doen we niet alleen, er zijn verschillende mensen uit de sector betrokken.

Betrokkenen

Vanuit het onderwijs zijn Yuverta (voorheen Citaverde College, Helicon en Wellant College), Curio, Zone.college en HAS hogeschool betrokken. Vanuit het bedrijfsleven is er een klankbordgroep bestaande uit boomkwekers aangesloten bij de brancheopleiding. Brancheorganisaties die betrokken zijn: LTO Vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen, Anthos en de vakbonden FNV en CNV-vakmensen.

De toekomst

Geregeld komen we met de betrokken mensen bijeen (voornamelijk online) om samen de opleiding vorm te geven.
Op dit moment werken de betrokken aan een drietal punten:

 • Het opzetten van een intakeprocedure
 • Het lesmateriaal ontwikkelen
 • Het realiseren van een wervingscampagne

Zo is er de afgelopen weken een goede bijeenkomst geweest waarbij er voornamelijk is gesproken over de werving van deelnemers. Hierbij proberen we een beeld te vormen van onze doelgroepen. Dit doen we samen met het onderwijs, de stuurgroep en de klankbordgroep.

De komende tijd zullen we jullie vanuit Talentboom blijven informeren over de ontwikkelingen. Als alles goed gaat, wordt er in september 2021 gestart met een pilot voor de branche opleiding.

Meer weten?

Wil je nu al meer weten? Of wil je op de maillijst komen te staan voor geinteresseerden waardoor je altijd als eerste op de hoogte bent? Neem dan contact op met een van de scholingsconsulenten. Dat kan natuurlijk ook via een appje via de button hieronder of via de contactgegevens op de site.

 

Nieuws

Brancheopleiding zij-instromers start na zomervakantie
Brancheopleiding zij-instromers start na zomervakantie
15-06-2021
De Talentboom Brancheopleiding Boomkwekerij voor zij-instromers zal in september officieel van start gaan: met een pilot in diverse regio’s om zij-instromers op te leiden tot medewerker of meewerkend voorman.