•  
  • Home
  • |
  • De sector

De sector boomkwekerij, vaste planten en zomerbloemen 

De boomkwekerij maakt een belangrijk onderdeel uit van de maatschappij. Dat besef is in deze sector nog nooit zo groot geweest als de laatste jaren. Steeds meer realiseren boomkwekers en handelaren zich dat veranderingen in de samenleving direct invloed kan hebben op de bedrijfsvoering. Omgekeerd heeft diezelfde samenleving steeds meer oog voor de rol van het groen voor een gezonde en plezierige leefomgeving.

Groen is leven

Groen is Leven, is een slogan waarmee de Nederlandse boomkwekerijsector al jaren naar buiten treedt. We strijden met z'n allen tegen het broeikaseffect. De aanleg en behoud van bossen zijn twee van de belangrijkste maatregelen. Voor die bossen zijn jonge bomen nodig. De boomkwekers zorgen er voor. Ook op lokaal niveau speelt groen een rol van betekenis. De burger is de beste pleitbezorger voor bomen, heesters en andere planten in zijn directe woon- en werkomgeving. Ook die levert de boomkwekerij. 

De boomkweker

Een boomkweker is een tuinder die zich bezighoudt met boomteelt. Hij vermeerdert en teelt bomen, heesters, vaste planten, vruchtbomen of coniferen.

Boomkwekers, of boomtelers, hebben hun bedrijven verspreid over het hele land. Er zijn daarnaast in Nederland enkele boomteeltcentra, zoals in:

  • Zundert
  • Boskoop
  • Opheusden

Subgroepen in de boomkwekerij

Verschillende groepen van gewassen worden in de boomteelt gekweekt, zoals:

Laan-, bos- en parkbomen

Nederland telt drie belangrijke laanboomcentra: twee rond de Noord-Brabantse plaatsen Haaren en Oudenbosch en één in de provincie Gelderland rond Opheusden.

Bos- en haagplantsoen

Met deze gewasgroep bedoelt men de inheemse (een soort die van nature in het gebied voorkomt) gewassen, struiken als meidoorn, hazelaar, esdoorn, kornoelje of kardinaalsmuts die aangeplant worden in bossingels. Rondom Zundert en in Belgisch Limburg zitten veel kwekers van bosplantsoen.

Siergewassen

Sierheesters zijn gewassen als bijvoorbeeld magnolia's, struikspirea of clematis. Ze worden in tuinen geplant. In Boskoop zitten veel gespecialiseerde kwekers van sierheesters. De teelt van deze planten in pot.

Fruitgewassen

In de Flevopolder, Limburg en zuidwest Nederland zitten veel boomkwekers die zich gespecialiseerd hebben in de teelt van fruitbomen.

Vaste planten

Hoewel vaste planten geen bomen zijn, wordt de teelt van deze gewassen toch tot de boomteelt gerekend. De bollenstreek aan de kust van de provincies Noord- en Zuid Holland is een belangrijk centrum voor de teelt van vaste planten. Ook in andere delen van Nederland worden echter vaste planten geteeld.

Rozen en rozenonderstammen

In het noorden van Limburg zitten kwekers die zich gespecialiseerd hebben in rozen. Rozenonderstammen worden onder meer in Oost-Groningen geteeld.

Zomerbloemen

De cultuurgroep van de zomerbloemen zit nog niet lang bij de cultuurgroepen. In het verleden behoorde deze groep tot Glastuinbouw Nederland. De reden van de overstap is dat bij de meeste zomerbloementelers de teelt hoofdzakelijk plaatsvindt als onbedekte teelt, waarbijk wel op veel bedrijven een deel ondersteunend glas of tunnels aanwezig is.

 

Brancheopleiding Boomkwekerij

 

Voor de boomkwekerij is er, vanuit de sector, een brancheopleiding voor de boomkwekerij ontwikkeld. Vanuit het bedrijfsleven is er een klankbordgroep bestaande uit boomkwekers aangesloten bij de ontwikkeling.

Brancheorganisaties die betrokken zijn: LTO Vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen, Anthos en de vakbonden FNV en CNV-vakmensen.

Vanuit het onderwijs zijn Yuverta, Curio, Zone.college en HAS hogeschool betrokken. 

Meer informatie over de Talentboom Brancheopleiding is hier te vinden.

 

Leren en werken in de boomkwekerij

Wil jij ook leren en werken in de boomkwekerij? Neem dan kosteloos contact op met de scholingsconsulent.

 

Nieuws

Evenementen
Evenementen
10-06-2024
Evenementen  De komende maanden staan er weer een aantal mooie evenementen op het programma die we graag onder uw aandacht brengen: Plantarium | GroenDirekt  | 21 en 22 augustus 2024 Als Talentboom zijn we ook dit jaar weer met een stand aanwezig op deze toonaangevende vakbeurs.