•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Behoeftepeiling oprichting specialistische studieclub voor medewerker(s) in de Boomkwekerij

Behoeftepeiling oprichting specialistische studieclub voor medewerker(s) in de Boomkwekerij

Behoeftepeiling oprichting specialistische studieclub voor medewerker(s) in de Boomkwekerij

Als scholingsconsulenten in de Boomkwekerij geven Mariëlle Mulder en Piet Verhoeven gratis en onafhankelijk advies aan ondernemers en medewerkers over hoe men zich kan ontwikkelen. Zij willen inventariseren of er behoefte is aan oprichting van specialistische studieclubs voor werknemers.

 

De sector moet zich verder professionaliseren om innovatief te blijven en meer rendement uit arbeid te halen. Investeren in bijscholing is daarvoor een oplossing. Dat kan door het volgen van opleidingen en cursussen. Maar voor velen is leren in studieclubverband door bij elkaar in de keuken te kijken, liefst ook buiten de sector, een betere manier om zich te verder te ontwikkelen. Nu zijn er voor ondernemers diverse studieclubs, maar voor werknemers bijna niet. Tevens krijgen medewerkers door de schaalvergroting steeds specialistischere taken en verantwoordelijkheden waardoor er behoefte is aan verdieping op de materie.

 

Werknemers die op zoek zijn naar nieuwe kennis en informatie vinden deze vaak niet bij de huidige studieclubs. De behandelde onderwerpen zijn breed en veelal gericht op taken en verantwoordelijkheden van ondernemers en niet op specialistismen. De afgelopen jaren zijn er enkele studieclubs opgezet voor werknemers. Zo heeft boomteeltstudieclub Horst aan de Maas een aparte studieclub voor werknemers waar het programma breed is gericht op veelal teelttechnische onderwerpen. Daarnaast is er bijna drie jaar lang een studieclub actief geweest voor loodsmedewerkers en loodsbazen. Deze groep is op initiatief van de scholingsconsulent opgezet, waarbij het programma in overleg met de leden werd samengesteld. Voor de coördinatie en de organisatie wordt een deskundige partij ingeschakeld.

 

Via verschillende bronnen kregen wij als scholingsconsulenten te horen dat er behoefte is aan oprichting van specialistische studieclubs voor werknemers. Bijvoorbeeld een studieclub voor medewerkers die zich willen verdiepen en kennis willen delen op gebied van GPS en bodemscans, biologische teelt, afzet naar de retail, internationale handel, mechanisering en robotisering, financial control, personeelsmanagement, marketing en verkoop enz...We vernemen graag over welk item u een studieclub voor werknemers zou opgericht willen zien. Geef aan wie eventueel hieraan wil deelnemen. Blijkt dat er meer deelnemers geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp dan gaan wij als scholingsconsulenten een werving starten om de studieclub op te zetten.
Bij interesse of wilt u meer weten? Neem dan voor 1 augustus 2019 contact op met Piet Verhoeven p.verhoeven@talentboom.nl of 06-30108049 of Mariëlle Mulder m.mulder@talentboom.nl of 06-57643458.