•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Beloning en arbeidsvoorwaarden van een BBL-er

Beloning en arbeidsvoorwaarden van een BBL-er

Beloning en arbeidsvoorwaarden van een BBL-er

In de cao Open Teelten zijn geen afspraken gemaakt over de inschaling en verloning van BBL-ers. Dit betekent dat u als ondernemer niet verplicht bent om de schooldag van een BBL-er door te betalen. Voor de hoogte van de beloning houdt het in dat u de BBL-er moet inschalen in de functiegroep waarvoor hij wordt opgeleid. Dit is mede afhankelijk van het opleidingsniveau van de BBL-er. Denk bijvoorbeeld aan functies als assistent medewerker boomkwekerij of de medewerker boomkwekerij. Kijk in het functiehandboek welke functie het meest overeenkomt. Dus de hoogte van het salaris van de BBL-er is afhankelijk van zijn opleiding en niet zozeer van zijn leeftijd of werkervaring. De afspraken die u met een BBL-er maakt, bijvoorbeeld over zijn arbeidsduur, salaris en duur van het contract, legt u vast in een BBL-arbeidsovereenkomst. U bent als ondernemer niet verplicht om de opleidingskosten te betalen. Tot slot is het goed om te weten dat de contracten die u met de BBL-er aangaat in het kader van zijn studie niet meetellen voor de ketenbepaling. Door de komst van de Wet Werk en Zekerheid zijn BBL contracten namelijk uitgezonderd. Heeft u meer vragen over de beloning en arbeidsvoorwaarden van een BBL-er? Belt u gerust naar de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, T 088 – 888 66 88. 

 

Diana Eleveld

Adviseur cao en arbeidsrecht

Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Alle informatie over arbeid en werkgeverschap in de agrarische sector vindt u in de gratis online kennisbank arbeid.