•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Boomteeltdocenten werken succesvol samen

Boomteeltdocenten werken succesvol samen

Boomteeltdocenten werken samen

Een werkgroep van Boomteeltdocenten heeft afgelopen maandag onder leiding van Erik van Gijtenbeek van AOC de groene Welle uit Zwolle overleg gevoerd over samenwerking tussen aoc locaties waar boomteeltonderwijs wordt verzorgd. Resultaat van dit overleg is verspreiding van een deskundigenoverzicht die scholen kunnen inschakelen voor gastlessen. De specifieke deskundigheid van de docent wordt ook geïnventariseerd, zodat docenten elkaar feedback kunnen geven en lesstof kunnen uitwisselen. Men heeft tevens besloten samen met het bedrijfsleven nieuwe lesstof te ontwikkelen voor het keuzedeel "sortimentskennis incl. kwaliteitsbeoordeling en gebruikswaarde". In september wordt er een landelijke excursiedag georganiseerd voor alle boomteeltleerlingen in Nederland in de regio Midden Brabant met als thema bodem, substraat en bemesting.