•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Colland subsidie voor individuele taaltrainingen is per 1 april mogelijk

Colland subsidie voor individuele taaltrainingen is per 1 april mogelijk

Collandsubsidie voor individuele taaltrainingen

Werknemers die de Nederlandse taal beheersen, hebben een hogere productiviteit. Ook blijkt dat verkopers die een buitenlandse taal beheersen  beter verkopen. Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten tijdens het werk, meer zelfvertrouwen en minder stress. Hierdoor werken taalvaardige werknemers efficiënter, verzuimen ze minder en werken ze veiliger.  Het blijkt ook dat taalvaardige werknemers zich meer betrokken voelen bij het bedrijf.

Voor teelt en handelsbedrijven in de boomkwekerij incl. vasteplantenteelt en zomerbloemenkwekers is het beheersen van de Nederlandse taal van belang voor het begrijpen en toepassen van de werkinstructies. Dit met als doel de veiligheid en hygiëne op de werkvloer te garanderen. Ook wordt door de  steeds verder toenemende internationalisering van onze sector  de beheersing van andere talen dan het Nederlands steeds belangrijker.

Subsidieregeling individuele taaltrainingen

Sociale partners binnen Colland zien het belang van het ontwikkelen van taalvaardigheid in onze sector. Zij stellen daarom een subsidie beschikbaar voor individuele taaltrainingen Nederlands of buitenlandse talen. Deze subsidie is, volgens het reglement van Colland Arbeidsmarkt, alleen mogelijk bij groepsgewijze trainingen. Aangezien taaltrainingen soms individueel worden verzorgd, hebben sociale partners besloten van deze algemene regeling af te wijken. De subsidie voor werknemers kan worden aangevraagd bij het fonds Colland Arbeidsmarkt via het Colland Administratie Systeem (CAS). Voor het krijgen van een subsidie gelden verder dezelfde voorwaarden als voor cursussen. Zie deze link.

De subsidie is beschikbaar voor taaltrainingen met een startdatum na 1 april 2019!

Bekijk deze informatie over de nieuwe regeling.

Wilt u advies over deze regeling of over taaltrainingsmogelijkheden bij uw medewerkers neem dan contact op met een van de scholingsconsulenten, Mariëlle Mulder (m.mulder@talentboom.nl of 06-57643458) of Piet Verhoeven (p.verhoeven@talentboom.nl of 06-30108049).