•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Cursus Vasteplantenteelt start 21 november in Boskoop

Cursus Vasteplantenteelt start 21 november in Boskoop

Cursus Vasteplantenteelt start 21 november in Boskoop

Deze cursus vaste plantenteelt is de opvolger van de cursus die Henk van de Berg vele jaren heeft gegeven in o.a. Aalsmeer en Hillegom. Deze cursus, zal dit jaar bij voldoende deelname, weer doorgang vinden, namelijk in Boskoop. Omdat we de laatste jaren ook vragen kregen uit andere delen van Nederland willen we deze centraal houden in Nederland, vandaar Boskoop.


De eerste cursusavond is gepland op dinsdagavond 21 november 2017. De cursus bestaat uit dertien opeenvolgende dinsdagavonden, gevolgd door een examenavond. Rond de jaarwisseling, is er twee weken geen cursus. Bij de cursus horen drie excursies. Twee in de winterperiode en één in de zomer, na het examen.


Deze cursus probeert zo praktijk gericht mogelijk, alle aspecten van de vaste plantenteelt te behandelen, zowel teelttechnisch als ook de handelstechnische kant. Een belangrijk onderdeel vormt ook de achtergrond van de vaste plantenteelt, zoals rustmechanisme, bewaring, bemesting, maar ook sortiment en herkennen ziekten en plagen. De cursus vaste plantenteelt wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de cultuurgroep Vaste planten van de Vakgroep Bomen en Vasteplanten van LTO Nederland.


Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus is bedoeld voor iedereen met een flinke belangstelling voor vaste planten. In de afgelopen jaren waren dit voor het grootste deel kwekers en hun medewerkers, maar ook vaak mensen uit de handel, keuring en andere delen van de sector. Meestal volgen veel medewerkers van handelsbedrijven en kwekerijen de cursus, omdat dit bijdraagt tot een grotere betrokkenheid bij het product vaste planten. Doordat de cursus een breed karakter heeft, is er voor iedereen iets nieuws te leren. Zelfs mensen die al jaren in het vaste plantenvak zitten, kunnen op deze cursus de puntjes op de I zetten. Soms is het alleen al nuttig om eens goed te weten te komen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Door de diversiteit van deelnemers is er ook ruimschoots gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en inzicht te krijgen in de mening van een ander gedeelte van de vaste plantenwereld. De handel en de kwekerij kunnen veel van elkaar leren.


Wat wordt er behandeld?
De cursus start met een voorstellingsronde, zodat iedereen weet uit welke sector van de vaste plantenteelt de cursisten komen. Hierna zal worden ingegaan op de geschiedenis, maar ook op de actuele gebeurtenissen van de vaste plantenteelt, zoals areaal en keuringen. Daarna zullen er vier avonden worden besteed aan de verschillende vermeerderingsmethoden, zoals scheuren, stekken, zaaien en weefselkweek. Speciale aandacht is er voor de teelt in de volle grond. Op deze avonden aandacht voor bodem en bemesting, maar ook voor planning en plantmethodes. Zelfs het moeilijke onderwerp onkruidbestrijding zal niet worden overgeslagen. Speciale aandacht is er ook voor de bewaring van de planten. In de bewaarperiode worden de grootste fouten gemaakt, omdat te weinig inzicht is in de mogelijkheden en de gevaren. Vanwege de speciale problematiek, wordt er een avond besteed aan de specifieke problemen bij een snijbloemenbedrijf en een avond speciaal over de potplanten teelt. Er wordt een avond besteed aan de afzet en de handel in vaste planten. Deze is namelijk veel ondoorzichtiger dan de handel in bloembollen en kent vele valkuilen. Een plant telen is één, maar verkopen is een tweede. Er wordt ingegaan op het nut van een goede naamgeving. De avond over het herkennen van ziekten en plagen is vooral gericht op het voorkomen van de ziekten, door een grotere kennis van deze problemen.

Wie geven er les?
De cursus wordt in Boskoop gegeven door René van Gastel (Adviseur boomkwekerij en vaste planten bij Groeibalans). Een aantal cursus avonden, waaronder afzet, zal gegeven worden door Henk van den Berg (Zelfstandig adviseur vaste planten en zomerbloemen), bemesting door Peter de Vries ( Yara) en Marco Hofmann (Naktuinbouw) over sortimentskennis.


De cursus wordt tijdens de laatste les afgesloten met een examen. Bij behalen van een voldoende krijgt u een certificaat uitgereikt waarmee de Kultuurgroep Vasteplanten van de LTO Vakgroep Bomen en Vasteplanten aangeeft dat deze cursus voldoet aan kwaliteitsstandaarden die het georganiseerd bedrijfsleven stelt.


50% Colland subsidie mogelijk
Deze cursus is via Colland Arbeidsmarkt voor 50 % subsidiabel, De vergoeding geldt voor bedrijfsleiders en werknemers in de boomkwekerij en vaste plantenteelt, mits ze via de Cao openteelt Boomkwekerij op de loonlijst staan en daardoor dus premie aan het fonds Colland Arbeidsmarkt afdragen. Als u als ondernemer zelf op de loonlijst staat, geldt deze vergoeding ook, mits u ook premie afdraagt aan het fonds Colland Arbeidsmarkt. Voor verdere info over subsidiemogelijkheden kunt u zich wenden tot de Scholingsconsulent Piet Verhoeven tel.: 06-30108049 of mail: p.verhoeven@talentboom.nl


Aanmelding
Aanmelden is mogelijk bij René van Gastel via E mailadres: renevg@groeibalans.nl of schriftelijk naar GroeiBalans Teelt & Onderzoek, t.a.v. René van Gastel, Moersebaan 8 G, 4882 KE Zundert.Voor meer informatie kunt u ook bellen met 06-43900628 (René van Gastel).
Het maximaal aantal deelnemers is 20, dus reageer snel, want vol is vol.
Na inschrijving ontvangt u de exacte gegevens, over data en adres gegevens
Kosten bedragen €450,- excl. 21% BTW ( € 544,50 incl . 21 % BTW) per deelnemer en incl. lesstof, koffie, thee.
Het cursusbedrag dient voor aanvang van de cursus te worden voldaan. (u ontvangt hiervoor een officiële factuur via GroeiBalans Teelt & Onderzoek)