•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Cursus vruchtbomenteelt echt iets voor jou!

Cursus vruchtbomenteelt echt iets voor jou!

Cursus vruchtbomenteelt echt iets voor jou!

De vruchtboomkwekerij is constant in beweging. Ontwikkeling zijn er op het gebied van duurzaamheid, innovatieve (teelt)technieken en mechanisatie. Een dynamische wereld met volop kansen voor jou als (toekomstige) medewerker op een vruchtboomkwekerij. Door het volgen van de praktische cursus vruchtbomenteelt op verschillende bedrijven wordt je kennis onder begeleiding van docenten en deskundigen uit het bedrijfsleven bijgespijkerd.

Helicon MBO Geldermalsen heeft samen met de cultuurgroep fruitgewassen van de LTO Vakgroep bomen- vasteplanten en zomerbloemen verdeeld over een jaar een cursus van 8 dagen samengesteld. Gericht op alle aspecten van de vruchtboomkwekerij. Zien en ervaren op en in de vruchtboomkwekerij.


Onderwerpen die aan bod komen:

• Sector oriëntatie
• Sortimentskennis
• Ziekten en plagen*  
• Rooien en Opslag
• Vermeerdering
• Bodem en bemesting
• Groei van bomen
• Communicatie van medewerkers


De cursus wordt afgesloten met een excursie incl. een criterium gericht interview bij elke deelnemer. Dit om vast te stellen of men echt geluisterd heeft en alle kennis goed heeft opgeslagen (dit is géén examen waarvoor men thuis moet studeren). Tevens zal er op deze laatste dag een gezellig samenzijn worden georganiseerd, waarbij iedere deelnemer een certificaat van deelname ontvangt. 


*Dit thema “ziekten en plagen” behandelt delen van het diploma uitvoeren gewasbescherming. U kunt er voor kiezen om met aanvullende zelfstudie een diploma Licentie 1, uitvoeren gewasbescherming, te behalen. De meerkosten bedragen 175,- euro per deelnemer. Geef bij aanmelding aan of uw medewerker ook een spuitlicentie diploma wil behalen. Deze kosten worden apart gefactureerd en via Colland Arbeidsmarkt wordt hiervoor geen subsidie verstrekt, aangezien dit een wettelijk verplichte cursus betreft!

Verdere informatie

Scholingsconsulent Boomkwekerij Piet Verhoeven tel. 06-30 10 80 49 kan jou, of het bedrijf, helpen bij het beantwoorden van scholingsvragen. Hij kan u bijvoorbeeld op de hoogte stellen van de subsidiemogelijkheden via Colland Arbeidsmarkt en meer inhoudelijke informatie geven over het cursusprogramma. Vanaf de derde week van augustus kunt u met betrekking van de inhoud en coördinatie van de cursus ook contact opnemen met docent Hans Vijverberg van Heliconopleidingen Geldermalsen 0345 - 58 28 30.

Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 10) start de  cursus medio september 2019. Een groot aantal cursusdagen zal op vruchtboomkwekerijen worden georganiseerd die zelf kandidaten hebben aangeleverd. De data worden in overleg vastgesteld, maar zullen altijd op een vrijdag plaatsvinden.
 
Kosten

De cursuskosten zijn 1475,- euro per deelnemer. Via Colland Arbeidsmarkt is minimaal 50% subsidie mogelijk met een maximum van 1000 euro per kalenderjaar per persoon. Per 1 augustus wijzigt het subsidiepercentage. Hierover wordt u na 1 augustus geïnformeerd via de media en/of de scholingsconsulent.


Aanmelding

Formeel worden alle aanmeldingen verwerkt via de administratie van Heliconopleidingen. Men gaat echter binnenkort op vakantie. Daarom is besloten dat deelnemers zich voor 23 augustus 2019 kunnen aanmelden bij scholingsconsulent Piet Verhoeven, via p.verhoeven@talentboom.nl. Vermeld in de mail uw contactgegevens en de namen van de deelnemers en of men wel of niet een spuitlicentie diploma wil halen.


Heb je interesse meer verdiepende achtergrondkennis over de vruchtbomenteelt te krijgen? Vraag je bedrijfsleider of werkgever naar de mogelijkheden om deel te nemen aan de cursus vruchtbomenteelt! Tip (BBL)medewerkers, weekendhulpen of vakantiewerkers over deze mooie (basis)cursus in een sector met carrièreperspectieven. Voor medewerkers die een aanstelling hebben conform de CAO Openteelten, waardoor premie wordt afgedragen aan Colland Arbeidsmarkt, kan uw bedrijf na ontvangst van de factuur scholingssubsidie aanvragen.


Samen gaan we voor betrokken arbeidskrachten die het rendement van uw bedrijf vergroten!