Groene persona's

Wereldwijd staan we voor grote opgaven. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van onze economie en maatschappij, duurzame woningbouw, productie van voldoende veilig en gezond voedsel, CO2 reductie en klimaatadaptatie, behoud van natuur en biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving voor mens en dier. De groene sector speelt een belangrijke rol in de oplossingen voor deze vraagstukken. Om het verschil te blijven maken, mag  het groene domein in Nederland nog meer in de ontwikkelstand komen. 

Welke groene persona ben jij?

Wat wil de groene werknemer zelf? Hoe staat deze medewerker in zijn of haar werk? Wat zijn drijfveren en behoeftes als het gaat om leren en ontwikkelen? Zou het niet mooi zijn als er meer inzicht ontstaat in wat echt aansluit bij verschillende typen mensen werkzaam in het groene domein? Hiervoor ontwikkelde Groenpact de Groene Persona's: vier verschillende herkenbare groene werknemersprofielen die elk aanslaan op een andere leervorm en opleidingsaanbod. Er is ook een test ontwikkeld waarmee werknemers eenvoudig kunnen ontdekken welke groene persona zij zijn.

Welk type ben jij? Doe de test

Van onderzoek naar persona's

Aan de ontwikkeling van de groene persona's is een kwantitatief onderzoek van Sparkey voorafgegaan, bekend van het Workprofiler model. Op basis van de onderzoeksgegevens over 2.300 werkenden, waarvan 650 in het groene domein, heeft Imagro vervolgens de vertaalslag naar persona’s gemaakt. Deze zijn getoetst in gesprekken met verschillende werkgevers in het groene domein.

Van doelgerichte aanpakker tot nuchtere doener

Hoewel iedereen anders is, vonden we vier verschillende herkenbare groene werknemersprofielen die elk aanslaan op een andere leervorm en opleidingsaanbod: persona’s. Waar de bewuste ontplooier graag in het eigen team leert, volgt de doelgerichte aanpakker liever een cursus buiten de deur. En wat kun je doen met een nuchtere doener die al lang blij is dat hij/zij niet meer in de schoolbanken zit? Download hier de poster.

Maak ook kennis met de vier persona’s, lees hoe je ieder van hen motiveert en vind passende leervormen overzichtelijk bij elkaar. Dit instrument helpt je om de juiste snaar te raken bij jouw medewerkers. 

Bron: Groenpact.nl

 

Download hier de poster