•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Het aanvragen van de subsidie Praktijkleren kan nog tot 17 september!

Het aanvragen van de subsidie Praktijkleren kan nog tot 17 september!

Het aanvragen van de subsidie Praktijkleren kan nog tot 17 september!

Heeft u afgelopen schooljaar als leerbedrijf een BBL leerling begeleid en geholpen bij het volgen van zijn of haar opleiding tot aankomend vakman of -vrouw? Dan kunt u via de subsidieregeling Praktijkleren een tegemoetkoming krijgen voor het goed en zorgvuldig begeleiden van een BBL’er. De tegemoetkoming is een bedrag van maximaal € 2.700,- voor de gemaakte kosten.

Sinds 2 juni 2018 is het mogelijk om voor de subsidieregeling praktijkleren een aanvraag in te dienen over het schooljaar 2017/2018. Dit kan nog tot uiterlijk 17 september 2018 om 17.00 uur. Om de subsidie aan te vragen hoeft u slechts één formulier in te vullen.

Voor het invullen van heeft u een aantal documenten nodig:

  • Een geldige praktijkleerovereenkomsten;
  • Gegevens van uw bedrijf waaruit RVO.nl kan opmaken dat er sprake is van een erkend leerbedrijf;
  • De verslagen, rapporten, eindopdrachten en notulen van gevoerde evaluatiegesprekken;
  • Een overzicht en specificatie van de gemaakte kosten.

De doelgroep van de subsidie praktijkleren is sinds dit jaar uitgebreid met leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de entree-opleidingen voor het vmbo. Een aanvraag is mogelijk nadat de begeleiding van de leerling of student is afgelopen.

Om de subsidie aan te vragen gaat u naar de website van RVO. Let op: voor het aanvragen bij RVO heeft u e-herkenning nodig.  Het aanvragen en werkend krijgen van een e-Herkenning kost twee tot zeven werkdagen dus wacht niet te lang met aanvragen.

Bij het aanvragen van de subsidie hoeft de bijlage niet mee te sturen. Deze moet u wel in uw eigen administratie bewaren. De bewaartermijn voor de documenten waarop u uw subsidieaanvraag baseert, is vijf jaar, gerekend vanaf de start van het studiejaar. U moet het aanvraagformulier ook vijf jaar bewaren. RVO.nl voert steekproefsgewijs controles uit.