•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Hoe denken werknemers over je bedrijf?

Hoe denken werknemers over je bedrijf?

Hoe denken werknemers over je bedrijf?

Hoe denken werknemers over je bedrijf?

Onderzoek naar werktevredenheid van medewerkers heeft aangetoond dat vooral “zachte” aspecten een belangrijke rol spelen of uw medewerkers goed in zijn/haar vel zitten. Weet u hoe uw werknemer zich werkelijk voelt? Levert een functioneringsgesprek voldoende informatie op? Een interview van een “vreemde” met uw werknemer kan nieuwe informatie opleveren. U kunt hiervoor de scholingsconsulent Boomkwekerij inschakelen.

 

Werknemers zijn niet een kostenfactor maar juist het kapitaal van uw bedrijf. Als men respectvol wordt behandeld zal er meer rendement uit arbeid worden gehaald, wat uw concurrentiepositie verbetert. Het is belangrijk om in deze tijd van schaarste juist er voor te zorgen dat u uw werknemers behoudt en geen afscheid van u nemen. Uiteraard moeten ze wel bereid zijn met uw bedrijf mee te groeien. 


Neemt uw werknemer desondanks ontslag dan is het altijd zinvol een goed exitgesprek te voeren om er achter te komen wat de werkelijke redenen zijn dat men vertrekt. Heeft u een vacature en op zoek naar een nieuwe werknemer, dan is het in deze tijd niet gemakkelijk om de vacature ingevuld te krijgen. Zoek dan niet altijd naar een goedkope onervaren jongere. Juist een oudere ervaren arbeidskracht kan u ontlasten van een lange inwerkperiode en tevens de mogelijkheid bieden om bepaalde taken van u over te nemen. Hierdoor kunt u zich meer richten op andere zaken die nu niet goed uit de verf komen.


De eigen werknemers zijn de beste ambassadeurs om een nieuwe collega te werven, mits men tevreden is over u als werkgever. Zij praten op een verjaardag, in de kroeg, op de sportclub over hun werk en kunnen dit netwerk benutten om voor u een nieuwe werknemer te zoeken. Loof desnoods een premie uit voor de werknemer die een kandidaat gevonden heeft die wordt aangenomen.


Werktevredenheid van werknemers heeft te maken met aspecten zoals goed met elkaar kunnen samenwerken, een stukje eigen verantwoordelijkheid krijgen, serieus genomen worden indien men met ideeën komt, zich verder kunnen ontwikkelen, werken onder goede arbeidsomstandigheden enz… . Uit onderzoek blijkt dat de hoogte van het salaris veelal niet op de eerste plaats staat.


Heeft u als ondernemer of leidinggevende de zachte aspecten van werktevredenheid bij uw werknemer wel goed in beeld? Levert een functioneringsgesprek voldoende informatie op om zaken te veranderen? Het inzetten van een onafhankelijk vertrouwenspersoon die uw werknemer interviewt kan nieuwe informatie opleveren.

De scholingsconsulent Boomkwekerij kan in een interview met uw werknemer, naast vragen over persoonlijke ontwikkeling, ook vragen m.b.t. werktevredenheid meenemen. In dat geval is het wel belangrijk dat u zichzelf als ondernemer of leidinggevende kwetsbaar durft op te stellen. Dit omdat er ook kritische opmerkingen zullen komen over uw eigen functioneren.

 
De scholingsconsulent kan referenties geven van bedrijven die met zulke gesprekken ervaring hebben opgedaan. Van het gesprek met de werknemer wordt een verslag gemaakt, dat eerst door de werknemer wordt goedgekeurd voordat het naar de werkgever/leidinggevende wordt verzonden. De rapportage bevat eventueel een (scholings)advies gericht op zowel de werknemer als de werkgever/leidinggevende. Indien u meerdere werknemers laat interviewen, dan krijgt u een goed beeld hoe men u als leidinggevende en het werken op uw bedrijf ervaart.


Overweegt u de scholingsconsulent in te schakelen? Maak dan een afspraak voor een intake/kennismakingsgesprek door te bellen of te mailen naar Mariëlle Mulder (06-57643458 of m.mulder@talentboom.nl) of naar Piet Verhoeven (06-30108049 of p.verhoeven@talentboom.nl).