•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Inventarisatie behoefte instroom nieuwe medewerkers in regio Boskoop

Inventarisatie behoefte instroom nieuwe medewerkers in regio Boskoop

Inventarisatie behoefte instroom nieuwe medewerkers in regio Boskoop

In het kader van de instroom voor de boomteeltopleiding werd gediscussieerd of er in de regio Boskoop op korte termijn wel behoefte is aan nieuwe teeltmedewerkers die middels een boomteeltopleiding worden opgeleid. Via Greenport Boskoop is een oproep gedaan dat bedrijven (productie en handelsbedrijven in de Boom- en vasteplantenteelt) hun vacatures/BBL plekken kunnen aanmelden via een aanmeldformulier op de website van Talentboom. Indien de nood hoog is zal een werkgroepje aan de slag gaan om eind juni een Speeddate bijeenkomst te organiseren waar werkzoekenden en ondernemers bij elkaar worden gebracht, waardoor er wellicht een match ontstaat.

De Boomteeltopleiding (BBL) niveau 2 en 3 in Boskoop kan nog aanmeldingen gebruiken voor de start van de specifieke Boomteeltopleiding op maat voor productie en handel in de boom-en vasteplantenteelt. De kwaliteit van de opleiding is vergelijkbaar met wat deze vroeger was in Boskoop. Werknemers en leerplichtige leerlingen uit het hele land zijn welkom zich aan te melden. Wilt u meer weten neem dan contact op met docent Peet Stolwijk, plm.stolwijk@wellant.nl of 06-51910240. 

Voor informatie over de speeddate bijeenkomst in Boskoop neem contact op met scholingsconsulent Piet Verhoeven