•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Investeer slim in ontwikkeling van medewerkers

Investeer slim in ontwikkeling van medewerkers

Investeer slim in ontwikkeling van medewerkers

Boomkwekers kunnen winst behalen door hun ontwikkelprogramma’s slimmer in te richten. Vaak worden opleidingsbudgetten over alle medewerkers verdeeld, vanuit het idee dat minder goed presterende medewerkers ondersteuning nodig hebben om beter te functioneren. Het is goed om daar voortdurend met een kritische blik naar te kijken.

Er zijn namelijk twee groepen medewerkers die extra aandacht en investering in hun ontwikkeling verdienen, maar die lang niet altijd in voldoende mate krijgen.

De eerste groep zijn de medewerkers die cruciaal zijn voor de organisatie. Zij vervullen taken die direct effect hebben op het behalen van strategische doelen. Het is belangrijk dat deze rollen niet alleen op de korte termijn geborgd zijn, maar dat ook op de langere termijn. Faciliteer medewerkers op strategische posities daarom met goede opleidingen, trainingen en coaching, zodat ze kunnen blijven excelleren, zich gewaardeerd voelen en zo waarde kunnen blijven toevoegen aan de organisatie.

De tweede groep waarvoor investeren met goede ontwikkelprogramma’s dubbel loont, zijn de mensen die blijk hebben gegeven van grote potentie. Zij presteren al goed, zijn gemotiveerd en bereid energie te stoppen in hun werk en hun verdere ontwikkeling. Het rendement van een goed ontwikkelingsprogramma is bij hen niet alleen hoog, ze voelen zich dankzij de investering ook sterker verbonden met de organisatie.

Als leidinggevende of HR-manager ben je al snel geneigd tijd, energie en geld te stoppen in mensen die niet presteren zoals je verwacht of eist. Dit is om meerdere redenen een valkuil. Het is maar de vraag of het lukt om deze groep medewerkers naar een beter prestatieniveau te krijgen. Tevens kan het goed presterende medewerkers demotiveren als ze zien dat een teamlid dat minder goed functioneert allerlei middelen krijgt om zich te verbeteren.

Wilt u advies over investeren in ontwikkeling van uw medewerkers? Neem dan contact op met een van de scholingsconsulenten.