Masterclass Planning in Boskoop

Masterclass Planning in Boskoop

Wil je meer inzicht in je bedrijf? Wil je de organisatie verbeteren? Ga je voor structuur of wil je gewoon meer managementinformatie om de juiste beslissingen te kunnen nemen? Dan is de masterclass ‘Teelt- en arbeidsplanning’ iets voor jou!

Efficiënt werken is noodzaak op het boomkwekerijbedrijf. Ruimte en arbeid moeten optimaal worden ingezet om te komen tot voldoende teelt- en financieel resultaat. Een goede planning is hiervoor de basis.

In deze training wordt aandacht besteed aan teeltplanning, ruimteplanning en planning van de werkzaamheden. Zeker in de Greenport Boskoop met zijn intensieve teeltgebied moeten we zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte en arbeid.


Tijdens de masterclass in de Greenport Boskoop wordt tijdens 2 bijeenkomsten dieper ingegaan op het opstellen van een goed teeltplan. Daarnaast gaan de deelnemers zelf aan de slag om met eenvoudige Excel-documenten meer inzicht te krijgen in het teeltplan en de arbeidsplanning. De Excel-bestanden zijn voor de deelnemers beschikbaar. Voor boomkwekers en kaderpersoneel een interessante training die bijdraagt aan structuur, overzicht en rust binnen het bedrijf.

Kosten
Voor deelname aan de Masterclass Planning wordt een eigen bijdrage van € 95,- excl. btw per deelnemer gevraagd.

Programma
De masterclass wordt gegeven op 2 maandagen van 13.30-16.30 uur op de Italiëlaan 3, ITC terrein Hazerswoude/Boskoop.

Maandag 27 november 2017
Teelt- en ruimteplanning
Hoe komen we tot een overzichtelijke teeltplan? Wat is een teelt? Op welke manier omschrijven we teelten om het overzicht te houden. Ook randvoorwaarden voor indeling van percelen of containervelden komen hierbij aan de orde. Denk hierbij aan teelt- en vruchtwisseling bij vollegronds teelten, water- en mestbehoefte, ziektegevoeligheid, nachtvorstgevoeligheid en winterhardheid. Het optimaliseren van het teeltplan door middel van kengetallen komt ook aan de orde. We gaan eigen teelten van deelnemers onderling vergelijken.

Maandag 11 december 2017
Arbeidsplanning
Er wordt gewerkt aan inzicht in de arbeidsbehoefte van het bedrijf. Met behulp van eenvoudige rekenbladen wordt de behoefte aan arbeid per teelt of per partij planten inzichtelijk. Ook wordt gewerkt met capaciteiten per uur per handeling aan het product. Door eraan te rekenen en kengetallen te genereren wordt de ondernemer uitgedaagd de arbeidsinzet te optimaliseren waardoor de kosten dalen. Ook wordt ingegaan op planning en arbeidsregistratie.

Informatie en aanmelden
Om meer inzicht te krijgen in uw bedrijf wat betreft teeltplan en arbeid kunt u zich aanmelden voor de Masterclass Planning via info@greenportboskoop.nl

Wilt u eerst meer informatie?
Neem contact op met Arie Schipper (06) 20 39 82 53

Masterclass Planning
Initiatief van St. Greenport Regio Boskoop in samenwerking met Delphy.