Meld uw leerwerkplek aan!

Meld uw leerwerkplek aan!

De instroom van jongeren die willen leren of werken in onze sector voldoet niet aan de vraag van de bedrijven. Landelijk en regionaal worden via allerlei acties geprobeerd meer jongeren naar een boomteelt opleiding te trekken. Hiervoor worden o.a. ambassadeurs uit de sector ingezet om op banenmarkten en beroepskeuze bijeenkomsten iets van onze sector te vertellen. Vanaf half januari 2017 houden AOC locaties weer open dagen. Wij willen regionaal lijsten gaan samenstellen van bedrijven die vacatures hebben voor leer-werkplekken. Deze lijsten worden aan ouders en kinderen uitgereikt op de open dagen, zodat men inzicht krijgt in de behoefte. Met deze lijst kunnen geïnteresseerde jongeren contact met u opnemen voor de leer-werkplek. Als men dan de opleiding start heeft men meteen een (voorlopige) baan. Graag ontvang ik voor 10 januari 2017 uw bedrijfsgegevens met het aantal beschikbare leer-werkplekken en incl. gegevens van de contactpersoon via p.verhoeven@talentboom.nl