Motiveren van medewerkers

Het motiveren van medewerkers is een belangrijk onderdeel van het leidinggeven. De medewerkers moeten zich gewaardeerd voelen en verantwoordelijk met de taken omgaan.

De theorie van Herzberg helpt ons hierbij. Deze theorie onderscheidt twee groepen van zaken die medewerkers motiveren in hun werk:

 


Met de omgevingsfactoren is iets bijzonders aan de hand. Op zich motiveren ze niet, maar als ze niet aanwezig zijn, demotiveren ze wel! Dat inzicht van Herzberg is nog lang niet tot alle leidinggevenden doorgedrongen. Als een manager er bijvoorbeeld voor zorgt dat de arbeidsomstandigheden optimaal zijn, verwacht hij dat mensen hierdoor gemotiveerd raken. En dat blijkt niet het geval. Feitelijk kunnen we stellen dat medewerkers dit als ‘normaal’ gaan zien en daardoor niet gemotiveerder werken.

Het is dus zaak om deze factoren in uw organisatie goed voor elkaar te hebben. Deze omgevingsfactoren vormen als het ware de basis. Daarbovenop komen dan de motivatoren.

Als u zorgt voor optimale motivatoren, maar de omgevingsfactoren zijn niet in orde, dan werken ook de motivatoren niet. Stel dat u een medewerker veel verantwoordelijkheden geeft. Dat is op zich een motivator. Maar als dan de arbeidsomstandigheden of het salaris niet in orde zijn, is de motivatie daarmee niet gediend.

Om uw doelgerichtheid te vergroten, kunt u onderzoeken of beide categorieën binnen uw organisatie in orde zijn. Talentboom kan u hiermee helpen. Doormiddel van persoonlijke gesprekken met uw medewerkers proberen wij duidelijk te krijgen hoe het personeel denkt over het bedrijf en over de eigen ontwikkelmogelijkheden. Lees er hier meer over.