•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Nieuwe Leerlijn bedrijfsleider (tuinbouw)

Nieuwe Leerlijn bedrijfsleider (tuinbouw)

Nieuwe Leerlijn bedrijfsleider (tuinbouw)

Nieuwe Leerlijn bedrijfsleider (glas)tuinbouw

Lentiz en HAS Hogeschool starten in maart 2018 met een nieuwe leerlijn bedrijfsleider (glas) tuinbouw. Door de groei van de bedrijven, het steeds meer marktgericht produceren en grotere uitdagingen op het gebied van de interne processen is er een grote behoefte in de tuinbouw aan goed opgeleide bedrijfsleiders/teamleiders.

 

Kas groeit en vertegenwoordigers uit de boom-, fruit- en vollegronds groententeelt zijn samen met Lentiz en de HAS rond de tafel gaan zitten om een leerlijn speciaal voor deze groep medewerkers te ontwikkelen. Om te bepalen welke onderwerpen er in de leerlijn opgenomen moeten worden is eerst samen met een aantal tuinbouwbedrijven een functieprofiel van een bedrijfsleider opgesteld. Aan de hand van dit functieprofiel is de leerlijn samengesteld.

 

De leerlijn bestaat uit 2 cursussen. Lentiz organiseert de cursus “Aankomend bedrijfsleider (glas)tuinbouw” en de HAS organiseert de cursus “Bedrijfsleider (glas)tuinbouw”. Afhankelijk van vooropleiding en/of ervaring start je in één van de cursussen. De inhoud van de cursus richt zich op leidinggeven, financieel management, logistiek, verandermanagement, HRM ect. De inhoud van de modules is door de partijen op elkaar afgestemd zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat. Tijdens de bijeenkomsten wordt de theorie continu gekoppeld aan de praktijk zodat de cursisten de kennis gelijk kunnen toepassen in de werkomgeving.

 

Beide cursussen starten in maart 2018 in het Westland. Wil je meer weten over de inhoud kijk dan op de website van Kasgroeit of geef je op voor de voorlichting donderdag 8 februari van 16:00 tot 17:00 in het Westland.