Onze route voor de komende jaren

Onze route voor de komende jaren

Inleiding: Een nieuw werkplan voor de toekomst

Vanaf dit jaar is er weer een nieuw werkplan actief. Dit nieuwe werkplan loopt van 2024 tot en met 2026. In dit werkplan hebben we, samen met onze stuurgroep, beschreven wat de werkzaamheden zijn waarmee we ons bezig houden de komende jaren. In grote lijnen volgen we de eerder ingeslagen weg, maar er zijn ook vernieuwingen en speciale aandachtspunten die we graag met u delen.

Werk in uitvoering: Onze aanpak in 2024

Binnen het nieuwe werkplan hebben we het jaarplan voor 2024 opgesteld. Hierin staan de dagelijkse activiteiten van onze scholingsconsulenten, waarbij zichtbaarheid en bedrijfsbezoeken een centrale plaats innemen. Deze activiteiten vormen mede de kern van ons werk, gericht op het ondersteunen van ondernemers en medewerkers in de sector als het gaat om scholing en ontwikkeling.

Innovatief: Jaarthema’s als leidraad

Een opvallende verandering in het werkplan is de introductie van jaarthema's. We proberen met het gekozen jaarthema zoveel mogelijk aan te sluiten met bestaande initiatieven. Op deze manier kunnen we elkaar versterken en is er minder versnippering van activiteiten over eenzelfde thema. In 2024 ligt de focus op het thema 'leercultuur', met als doel het stimuleren van een leercultuur. Deze koppelen we aan de groene persona's van het Groenpact. Eerdere berichten over de groene persona’s vindt u hier.

Praktische kennisdeling: Boeiende workshops

In het kader van het jaarthema 'leercultuur' zal dit jaar een boeiende workshop worden ontwikkeld voor bedrijven en studieclubs. Hierbij worden op informele wijze tips en tricks gedeeld om een leercultuur te bevorderen.

Sectorbinding: Mogelijkheden voor scholieren en studenten.

Over workshops gesproken. Er zijn veel bedrijven die met veel plezier werken met scholieren en studenten op de zaterdagen, vakanties maar ook op reguliere werkdagen. Wat zou het, ook gezien de huidige arbeidsmarkt, geweldig zijn om deze ‘werknemers’ aan onze sector te binden. Ook daarvoor gaan we iets moois ontwikkelen zodat we de brede mogelijkheden binnen de sector kunnen laten zien in samenwerking met de bedrijven waar deze personen werkzaam zijn.

Beeldmateriaal: Levendige verhalen uit de Boomkwekerijsector

In 2024 zal extra aandacht worden besteed aan foto's en filmpjes die een inkijkje geven in het werken in de boomkwekerijsector. We streven naar samenwerking met diverse regio's en bestaande initiatieven om een dynamisch beeld te creëren, waarbij we benadrukken dat samenwerking de sleutel tot vooruitgang is.

25 Jaar Scholingsconsulentschap: Een terugblik op een kwarteeuw

Dit jaar vieren we een bijzondere mijlpaal: het 25-jarig bestaan van het scholingsconsulentschap, dat in 1999 zijn eerste initiatieven kende. We kijken terug op de vooruitgang van de afgelopen jaren en blikken vooruit! Binnenkort delen we  meer over deze belangrijke gebeurtenis. Blijf op de hoogte!