•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Per 1 september weer subsidie van Colland voor bijscholing in de Boomkwekerij

Per 1 september weer subsidie van Colland voor bijscholing in de Boomkwekerij

Per 1 september weer subsidie van Colland voor bijscholing in de Boomkwekerij

Sociale partners in de sector Open Teelten Boomkwekerij hebben besloten om de cursusgroepenregeling per 1 september 2016 opnieuw open te stellen. Met deze regeling kunnen werkgevers en werknemers in de sector Boomkwekerij subsidie aanvragen voor cursussen en trainingen binnen de regeling.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen subsidie aanvragen via CAS, het digitale administratiesysteem van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het vergoedingspercentage voor alle cursusgroepen binnen de regeling bedraagt 50%, met een maximaal subsidiebedrag van €1000 per werknemer per jaar. Wettelijke cursussen zijn uitgezonderd van de regeling. Hiervoor is geen subsidie mogelijk, behalve voor het behalen van het T-rijbewijs. Hiervoor is tijdelijk ook subsidie beschikbaar. Het vergoedingspercentage hiervan bedraagt 25%. Voor deze cursusgroep geldt dat kosten die zijn gemaakt vóór 1 september 2016 niet in aanmerking komen voor vergoeding.

De cursusgroepenregeling loopt tot en met 31 augustus 2017, of tot het moment waarop het subsidieplafond is bereikt. Zodra het plafond in zicht is, wordt dit via de website kenbaar gemaakt.

Voor meer informatie en de voorwaarden, kijk op www.collandarbeidsmarkt.nl.

 

Scholingsconsulent Piet Verhoeven kan u helpen bij het in kaart brengen van ontwikkelmogelijkheden van uw werknemers. Juist nu is het een mooi moment om een afspraak met hem te maken.