•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Scholingsreglement fonds Colland Arbeidsmarkt gewijzigd

Scholingsreglement fonds Colland Arbeidsmarkt gewijzigd

Scholingsreglement fonds Colland Arbeidsmarkt gewijzigd

Het bestuur van fonds Colland Arbeidsmarkt heeft het reglement voor de cursusgroepenregeling aangepast. Door het aanscherpen van de definities van school en cursus hoopt het bestuur oneigenlijk gebruik van de regeling beperken. De subsidies vanuit de cursusgroepenregelingen worden betaald met geld dat is ingebracht door werkgevers en werknemers uit de sector. Het bestuur vindt het belangrijk dat dit geld juist wordt ingezet.

 

Tot voor kort hadden werknemers die een declaratie indienden voor de cursusgroepenregeling veel vrijheid in de keuze van zowel de cursus als de opleider. Hier wordt nu meer op gecontroleerd. Onder een ‘school’ werd eerst een onderneming of instelling gericht op het ‘in enige vorm’ geven van onderwijs verstaan. Deze omschrijving was zo breed dat werkgevers bijvoorbeeld ook samenwerkingen aangingen met adviesbureaus die hun adviestrajecten op deze manier verkochten. Om deze reden staat nu in de definitie dat de activiteiten van een school hoofdzakelijk gericht moeten zijn op het geven van scholing.

 

Ook de omschrijving van het begrip ‘cursus’ is aangepast. Hierin is bijvoorbeeld verwerkt dat de lessen in groepsverband moeten plaatsvinden. Eerder werd ook soms subsidie aangevraagd voor individuele coachingstrajecten, terwijl dat niet de bedoeling is. Overigens is het volgen van een E-learning wel toegestaan, ondanks dat deze niet in groepsverband plaatsvinden. Verder is nadrukkelijk vermeld dat de cursus moet worden verzorgd door een school, en niet door bijvoorbeeld een leverancier of de werkgever zelf. Voor meer informatie zie de site van Colland Arbeidsmarkt.

 

Per wanneer gaat dit in?

Declaraties van cursussen met een eerste cursusdag op of na 15 mei 2017 zullen door de Backoffice worden beoordeeld volgens het aangepaste reglement. In alle andere gevallen wordt het oude reglement nog toegepast

Scholingsconsulent Piet Verhoeven kan u adviseren over en/of helpen met het indienen van een subsidieaanvraag.