Stand van zaken Cao Open Teelten

Stand van zaken Cao Open Teelten

De Cao Open Teelten zal ongewijzigd verlengd worden voor de duur van 4 maanden van 1 april 2017 t/m 31 juli 2017. Lees hier de toelichting.