Stimuleren tot leren

Stimuleren tot leren

Soms krijg ik de vraag van bedrijven: hoe motiveer ik mijn medewerkers zo dat ze aan de slag gaan met hun ontwikkeling? Ja, dat is een lastige vraag om te beantwoorden, er is dan ook geen pasklaar antwoord te geven. Iedere mens heeft weer zijn eigen ‘trigger’ om aan de slag te gaan met dit onderwerp. De één wil doorgroeien, voor een ander wordt het werk fysiek te zwaar en de volgende wil gewoon zo doorgaan als altijd. Ook wil de één leren door het volgen van een opleiding, maar een ander gaat liever aan de slag met een nieuwe uitdaging op het bedrijf. Diverse  bedrijven die ik tegenkom gaan jaarlijks op excursie met hun medewerkers, met het doel om de blik te verruimen. Ook dat is een heel goed idee om nieuwe ideeën en inspiratie op te doen en vooral om te leren van elkaar.

 

Een 1ste stap om mensen te stimuleren tot leren is vaak bewustwording. Veel mensen hebben geen beeld voor ogen waar ze over 5 jaar willen staan.  Medewerkers ontdekken vaak pas waar ze goed in zijn en wat ze nog meer kunnen ontwikkelen door feedback van anderen. Als werkgever kun je zo nu en dan de spiegel voorhouden, maar daar kun je ook hulp bij inschakelen. De scholingsconsulent boomkwekerij kan u helpen bij het maken van de eerste stap. Maar wil je het professioneel aanpakken dan kun je beter een loopbaancoach benaderen. 

 

Hier nog een aantal tips om elkaar te inspireren tot leren:

  1. Creëer een podium waar je laat zien wat er allemaal gebeurt binnen het bedrijf op het gebied van leren. Zorg voor een artikel in de interne nieuwsbrief of laat het terugkomen in een werkoverleg. Laat dus zien wat er mogelijk is.
  2. Zorg voor interne kennis uitwisseling zodat een collega deelt wat hij heeft geleerd. Door medewerkers te laten vertellen wat zij hebben geleerd inspireren zij hun collega’s. Betrek collega’s bij het bedenken van oplossingen en verbeteringen in het productieproces.
  3. Verspreid succesverhalen. Breng mooie voorbeelden aan het voetlicht en beloon en waardeer mensen die een stap maken. Geef ze bijvoorbeeld een bloemetje als ze een opleiding hebben afgerond maar ook als er een oplossing is bedacht voor een probleem.
  4. Benut het functioneringsgesprek om te praten over de eigen ontwikkeling, wees niet tevreden met het antwoord ik weet het niet maar vraag door.
  5. Biedt medewerkers de ruimte om zelf te laten ontdekken wat zij echt leuk vinden om te doen. Stel vragen als: Waar ligt je passie? Wat wil je leren? Waar sta je over 5 jaar?