•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Subsidie beschikbaar 'Tel mee met taal'

Subsidie beschikbaar 'Tel mee met taal'

Heb je medewerkers in dienst die de Nederlandse taal niet goed beheersen? Van 1 t/m 30 juni 2021 kan er weer subsidie worden aangevraagd bij 'Tel mee met Taal', voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Werkgevers kunnen subsidie aanvragen. 

 

Het kabinet stelt jaarlijks via het actieprogramma Tel mee met Taal subsidie beschikbaar voor werkgevers die investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid op het werk. Werkgevers kunnen vanaf dinsdag 1 juni aanvragen indienen voor hun personeel. Er is deze ronde, die tot en met eind juni duurt, ruim drie miljoen euro beschikbaar. In 2021 trekt het kabinet vanwege de coronamaatregelen zes miljoen euro extra uit voor het aanbieden van basisopleidingen aan werknemers, waarmee het totaalbedrag voor 2021 op 8,8 miljoen euro uitkomt. Begin dit jaar vroegen werkgevers al voor ruim 5,5 miljoen euro subsidie aan bij Tel mee met Taal, dat een initiatief is van de ministeries van OCW, BZK, VWS en SZW.

Voor wie?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers met wie wordt samengewerkt, of andere werknemers waar een minder duurzame arbeidsrelatie mee is aangegaan, zoals arbeidsmigranten. De subsidie kan gebruikt worden voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.

Voordelen op de werkvloer 

Onderzoek toont aan dat investeren in basisvaardigheden op de werkvloer verschillende voordelen heeft, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zij zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Voorwaarden

Een subsidieaanvraag mag maximaal €125.000 bedragen en er is sprake van een eigen bijdrage door de werkgever. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de kosten. De eigen bijdrage van de werkgever is 33%. Bedrijven kunnen de subsidie ook inzetten voor ZZP’ers die voor het bedrijf werken. Dit geldt eveneens voor andere werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke arbeidsplaatsen, beschut werk en arbeidsmigranten. De subsidie geldt ook voor werknemers in Caribisch Nederland.

Meer informatie

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Meer informatie over Tel mee met Taal en de subsidieregeling is te vinden op: www.telmeemettaal.nl  Voor alle vragen m.b.t. de subsidieregeling kan contact worden opgenomen met DUS-i via www.dus-i.nl/contact.

Zoek je een taalaanbieder? Neem dan contact op met de scholingsconsulent.  

 

Dit bericht hebben we overgenomen van onze collega's van Kasgroeit.