•  
 • Home
 • |
 • Actueel
 • |
 • Subsidie praktijkleren kan weer aangevraagd worden

Subsidie praktijkleren kan weer aangevraagd worden

Subdsidieregeling praktijkleren kan weer aangevraagd worden

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

 

Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u aanvragen vanaf 2 juni 2017 tot uiterlijk 15 september 2017 om 17.00 uur. Voor alle informatie kijk via deze link.

 

Voor wie?

U kunt als werkgever in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën:

 • Vmbo: Een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg
 • Mbo: Een beroepsbegeleidende leerweg
 • Hbo: Een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt
 • Promovendi: Een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO
 • Technologisch ontwerpers in opleiding (toio): Een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit

Op de pagina 'Kom ik in aanmerking' leest u meer over de voorwaarden.

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op:

 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Aanvragen

Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u aanvragen vanaf 2 juni 2017.
Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst.

Meer informatie over aanvragen en over beslissing & uitbetaling van aanvragen vindt u op mijn rvo. NB.: Gebruik bij het aanvragen op mijnrvo de nieuwe csv-bestanden voor vmbo en mbo. Deze staan op mijnrvo. De oude bestanden die u mogelijk nog op uw computer heeft staan werken niet meer.

Budget

Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar..

Verdeling subsidiebedrag

Het OCW verdeelt het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding.

Uitvoering en controle

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit en heeft als doel om de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken voor de werkgever. In de controle- en handhavingsfunctie zullen wij controleren of een werkgever aan alle eisen voldoet.