Subsidiecheck

Subsidiecheck

Voor het volgen van opleidingen en cursussen biedt het fonds Colland Arbeidsmarkt subsidies aan. Werkgevers en werknemers vragen deze subsidie aan via het subsidieportaal op de website van Colland Arbeidsmarkt. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de declaratie aan een aantal voorwaarden voldoen. Met de subsidiecheck kunnen ondernemers makkelijk controleren of de declaratie voor subsidie in aanmerking komt. Hiermee voorkomen zij dat de subsidie wordt afgewezen.

 

Hoe werkt de subsidiecheck?
De subsidiecheck bestaat uit een kort vragenoverzicht. Hiermee is het mogelijk te controleren of de opleider, cursus en factuur voldoen aan de door Colland vastgestelde voorwaarden. De subsidiecheck is toepasbaar voor cursussen in de sectoren hoveniers, open teelten, glastuinbouw, dierhouderij, bloembollengroothandel, paddenstoelen en bos en natuur. Klik hier om naar de subsidiecheck te gaan.


De subsidieregeling voor cursussen is mogelijk gemaakt door de financiering van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de agrarische en groene sectoren. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.

 

Bron: Colland Arbeidsmarkt