Subsidiemogelijkheden van Colland

Collandvergoeding voor deelname aan cursussen naar 85%

Voor medewerkers die aangesteld zijn conform de CAO openteelten Boomkwekerij kan subsidie worden aangevraagd, indien men een cursus volgt bij een officiële opleider/school. De sectorcommissie Openteelten van Colland Arbeidsmarkt heeft recentelijk besloten om het subsidiepercentage te verhogen van 50 naar 85%.

 

De maximale vergoeding per werknemer per kalenderjaar is vastgesteld op 1000 euro. Dit nieuwe percentage geldt voor cursussen die vanaf 1 augustus 2019 zijn gestart.
Informatie over subsidiemogelijkheden, de voorwaarden en over het digitaal indienen van een aanvraag vind u via deze link.
Voor een compleet overzicht van cursusgroepen die gesubsidieerd worden kunt u deze link raadplegen.

 

Naast de cursugroepenregeling is er ook de mogelijkheid een scholingsvoucher aan te vragen.
Wil jij er zelf voor zorgen dat je breed inzetbaar bent en met jouw vakmanschap een aantrekkelijke werknemer bent in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt?  Dan kun je gebruik maken van een scholingsvoucher met een individueel budget van € 1.500,-- waarmee je een cursus, training  of opleiding kunt volgen naast je huidige werk. Hierdoor leer je nieuwe vaardigheden of technieken aan, zodat je geschikt bent voor andere werkzaamheden of een toekomstige functie. In de brochure 'Groeien naar je toekomst' kun je lezen wat de mogelijkheden zijn.

 

Het is de bedoeling dat je deze voucher zelf aanvraagt. Dat kunt je hier doen. Aan deelname zijn voorwaarden verbonden. Deze zijn te vinden op de site van Colland Arbeidsmarkt.

 

Heb je behoefte aan advies over scholing en cursusmogelijkheden, dan kun je contact op nemen met de scholingsconsulenten Boomkwekerij
Piet Verhoeven p.verhoeven@talentboom.nl of 06-30108049
of
Mariëlle Mulder m.mulder@talentboom.nl of 06-57643458