•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot 2023

Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot 2023

Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot 2023

Minister van OCW Ingrid van Engelshoven heeft bekend gemaakt dat de Subsidieregeling praktijkleren wordt verlengd tot 2023. Het besluit van de minister van OCW om de Subsidieregeling praktijkleren tot 2023 te verlengen biedt zekerheid aan de erkende leerbedrijven die voor meerdere jaren mbo-studenten in het eigen bedrijf opleiden. Ook voor scholen en studenten zijn de gevolgen positief. Juist nu het bedrijfsleven een groeiende behoefte heeft aan goed opgeleide medewerkers, blijft de beproefde bbl-route voor het opleiden van vakmensen ondersteund.

Steun vanuit de politiek

Met Prinsjesdag 2018 maakte de minister bekend te willen bezuinigen op de Subsidieregeling praktijkleren. Bovendien was er onzekerheid over het voortbestaan van de regeling vanaf 2019. De leden van de Tweede Kamer vreesden het verdwijnen van een groot aantal leerbanen. Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van OCW heeft de Tweede Kamer de minister daarom verzocht de regeling voor meerdere jaren te behouden en de bezuiniging terug te draaien. Aan dat verzoek heeft de minister nu voldaan. Zij verlengt de regeling tot 2023. De subsidieplafonds worden jaarlijks bekendgemaakt.

 

Bijna 108 duizend bbl-studenten

Vakmensen zoals lassers, verpleegkundigen, monteurs maar ook medewerkers in de tuinbouw kunnen hun vak leren via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl ofwel leerbaan) bij erkende leerbedrijven. Van hun studietijd brengen ze meestal vier dagen per week door bij het leerbedrijf en gaan ze één dag naar school. Er zijn bijna 108 duizend bbl-studenten, zo blijkt uit cijfers van SBB. De subsidie stimuleert bedrijven om leerbanen aan te bieden. Ze kunnen subsidie krijgen voor de begeleiding van een student.

 

Op zoek naar een bbl-opleiding gericht op de boomteelt of wil je meer weten over subsidieregelingen voor medewerkers neem contact op met Mariëlle Mulder (06-57643458) of Piet Verhoeven (06-30108049) scholingsconsulenten boomkwekerij