•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Tegemoetkoming voor begeleiding leerling

Tegemoetkoming voor begeleiding leerling

Tegemoetkoming voor begeleiding leerling

Heeft u, in het afgelopen jaar, een stageloper gehad? Kijk of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. De subsidie vraagt u aan per studiejaar, na afloop van de begeleiding in het studiejaar. Lees de verschillende voorwaarden per onderwijscategorie.

Aanvragen

U kunt vanaf 2 juni 9:00 uur tot en met 16 september 2021, 17:00 uur een aanvraag indienen voor het studiejaar 2020-2021. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u op dit moment minimaal eHerkenning niveau 1 nodig. Ter voorbereiding op uw aanvraag kunt u alvast de csv-bestanden invullen.

Meer informatie en het aanvragen kan via deze website.