•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Tips om de leercultuur op je bedrijf te stimuleren

Tips om de leercultuur op je bedrijf te stimuleren

Als kweker wil je continue verbeteren en innoveren. Maar hoe creëer je een cultuur waarin jij en je medewerkers voortdurend blijven leren? Met 10 tips laten wij zien hoe je een leercultuur binnen je kwekerij stimuleert.

 

 

 

Wat is nu een leercultuur?

Het wordt simpel omschreven: ‘Een bedrijfscultuur waarin leren en werken samengaan’. Maar dat het meer is dan het hebben van een opleidingsplan en het verzorgen van een cursus voor een medewerker mag duidelijk zijn. Het gaat om een bedrijfscultuur die leren stimuleert.

 

Duurzame inzetbaarheid

Door medewerkers de mogelijkheden te bieden tot verdere ontwikkeling, kun je als bedrijf beter inspelen op veranderingen in de markt. Je kunt hierbij denken aan aanvullende cursussen/opleidingen, maar ook aan trainingen op het gebied van vaardigheden. Medewerkers zijn daardoor flexibeler om met veranderingen om te gaan.

 

Maar hoe?

We weten allemaal dat het belangrijk is, maar hoe? Hoe krijg jij jouw medewerkers zo ver? Wat kan jij als werkgever bijdragen om de medewerkers te stimuleren? 

 

Tip 1

Sta open voor stagiaires zodat gebruik gemaakt kan worden van de kennis die zij op school hebben geleerd en omdat zij met een “open blik” naar je bedrijf kijken. Spreek ze minstens 1x per week om te horen wat ze constateren.

 

Tip 2

Geef als leidinggevende het goede voorbeeld want het gedag van de medewerkers is een spiegel van je eigen gedrag.

 

Tip 3

Stel tijdens werkoverleg de vragen: Wat is de afgelopen week goed gegaan en wat moet gebeuren om het de volgende keer nog beter te doen.

 

Tip 4

Stel tijdens werkoverleg de vraag waar men tijdens het werk tegen aan loopt en vraag de overige medewerkers te vertellen welke aanpak zij zouden doen.

 

Tip 5

Laat medewerkers werkzaamheden overnemen die normaal door een ander worden gedaan en laat ze vertellen wat ze geleerd hebben.

 

Tip 6

Leer van elkaar door op een prikbord elke maand een nieuw thema/dilemma neer te zetten en de medewerkers vervolgens te vragen informatie te verzamelen en aan te geven wat volgens hen de oplossing is.

 

Tip 7

Vraag naar de mening van buitenstaanders en nodig ze uit om met een kritische blik naar je bedrijf te kijken (goede klanten, ontevreden/ex klanten, nieuwe klanten, toeleveranciers, collega’s) en stel toekomst gerichte vragen en zoek vervolgens samen met je medewerkers naar oplossingen.

 

Tip 8

Geef persoonlijke aandacht aan medewerkers vooral aan degene die echt willen leren (door aandacht worden ze gestimuleerd gedrag te herhalen). Noteer persoonlijke momenten die voor de medewerkers van belang zijn en spreek ze er op aan. Geef hen regelmatig gemeende complimenten.

 

Tip 9

Laat je medewerkers om de beurt het vakblad lezen en vervolgens vertellen ze welke informatie nuttig is voor het bedrijf.

 

Tip 10

Laat je medewerkers ook eens bij collega’s in de keuken kijken en laat ze vervolgens vertellen wat ze daar van hebben geleerd en wat voor het bedrijf nuttig kan zijn.

 

Talentboom geeft regelmatig tips om de leercultuur op je bedrijf te verbeteren. Wil je meer informatie? Neem contact op via met een van de scholingsconsulenten Mariëlle Mulder of Robert Soesman