•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Veiligheidsrisico's door taalbarrière voorkomen?

Veiligheidsrisico's door taalbarrière voorkomen?

Worden er fouten gemaakt door slechte communicatie met uw (buitenlandse) werknemers?

Tel mee met Taal is een subsidieregeling die het kabinet in het leven heeft geroepen om de laaggeletterden in Nederland te helpen de Nederlandse taal beter te beheersen. In de periode van 1 augustus tot 15 oktober 2018 kunt u als bedrijf subsidie aanvragen om medewerkers de Nederlandse taal beter te leren lezen en schrijven. Scholingsconsulent Boomkwekerij, Mariëlle Mulder, kan boomkwekers helpen bij het aanvragen van subsidie.

“Tel mee met Taal” verstrekt subsidie voor medewerkers die een taaltraining willen volgen. Deze subsidie kun je als individueel bedrijf, maar ook als groep van bedrijven aanvragen. Per werknemer is maximaal €1500,- aan subsidie beschikbaar waarbij 67% van de kosten van de training subsidiabel zijn. Deze subsidie geldt zowel voor Nederlandse als buitenlandse medewerkers die de taal niet voldoende beheersen.

 

Als scholingsconsulent kan ik uw bedrijf helpen bij het indienen van de aanvraag. Maar ik kan ook in uw regio een collectieve aanvraag indienen, waarbij een groep van bedrijven een lesgroep gaan vormen waarvoor eventueel een maatwerktraining incl. vaktaal op locatie kan worden verzorgd.


In Nederland zijn er meer dan 700.000 werkenden die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Deze mensen hebben moeite met lezen en schrijven, waardoor de persoonlijke ontwikkeling onder druk staat. Wie niet met het bedrijf mee ontwikkelt loopt de kans af te vallen. Een groot aantal werkenden in Nederland zijn arbeidsmigranten. Mensen die geboren en opgegroeid zijn in een ander land  spreken niet altijd goed Nederlands. Het Nederlands wat ze kennen hebben ze zichzelf aangeleerd bijvoorbeeld tijdens het werk. Voor deze mensen is het leren van de Nederlandse taal belangrijk om aansluiting te vinden bij Nederlandse collega’s, zichzelf te kunnen ontwikkelen en te begrijpen wat er speelt op het bedrijf.

Laaggeletterdheid kan gevolgen hebben voor uw bedrijf, bijvoorbeeld door miscommunicatie. Instructies worden niet goed begrepen waardoor er fouten worden gemaakt. De productiviteit kan achterblijven omdat men geen nieuwe ontwikkelen volgt via het lezen van vakliteratuur of dat men bij het volgen van cursussen de lesstof niet goed begrijpt. Ook de veiligheid op uw bedrijf kan onder druk komen te staan omdat werknemers de veiligheidsinstructies niet goed kunnen lezen.
Kortom, er zijn genoeg redenen te bedenken waarom het voor uw bedrijf belangrijk is om medewerkers die moeite hebben met de Nederlandse taal verder te helpen.

Wilt u als boomkweker  of handelsbedrijf in de boomkwekerij meer weten over de subsidieregeling “Tel mee met Taal” of wilt u hulp bij het aanvragen van de subsidie? Neem dan contact op met Mariëlle Mulder,  06-57643458 of via m.mulder@talentboom.nl . Op de website van de scholingsconsulenten, www.talentboom.nl kunt u overigens nog meer informatie vinden over subsidies, cursussen e.d. in het kader van  leren en werken in de boomkwekerij.