•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Veldbijeenkomst Beter Organisch Bemesten in vasteplanten op 11 september

Veldbijeenkomst Beter Organisch Bemesten in vasteplanten op 11 september

Veldbijeenkomst Beter Organisch Bemesten in vasteplanten


Veldbijeenkomst Beter Organisch Bemesten (BOB) in de vasteplantenteelt

 

Delphy organiseert dinsdagmiddag 11 september van 13.30 tot 16.30 uur een veldbijeenkomst bij vasteplantenkwekerij Firma L. en A. van Berkel in Hillegom over Beter Organisch Bemesten (BOB). Deelname kan ook meetellen als punt voor de spuitlicentie.

 


In het in het kader van het BOB-project werken bollen- en vaste plantentelers in de Bollenstreek aan innovatieve maatregelen om de organische bemesting te verbeteren. Bijvoorbeeld door een hogere aanvoer van effectieve organische stof (EOS), het nemen van teeltmaatregelen om de afbraak van organische stof te voorkomen en het toepassen van precisiebemesting. Het doel is de emissie van met name fosfaat structureel te voorkomen en zo bij te dragen aan een betere waterkwaliteit. Daarnaast verbetert de bodemvruchtbaarheid. Op diverse bedrijven waaronder Firma L. en A. van Berkel worden innovatieve maatregelen getest.

Tijdens de veldbijeenkomst wordt uitleg gegeven door specialisten over het belang van een gezonde bodem voor bodemvruchtbaarheid en hoe u deze kunt verbeteren. Daarnaast komen een aantal duurzame gewasbeschermingsaspecten aan bod zoals een juiste middelenkeuze, rekening houden met natuurlijke vijanden en biodiversiteit en spuiten met de juiste weersomstandigheden.

De bijeenkomst is bij Firma van Berkel aan de Noorder Leidsevaart 48, 2182 NB Hillegom.

Deelname aan de bijeenkomst kan ook meetellen als punt voor de verlenging van uw Spuitlicentie in de categorie ‘teelt’. De kosten hiervoor bedragen € 65,- (excl. btw). U kunt zich hiervoor aanmelden door de achterzijde ingevuld vóór 10 september a.s. te faxen of te mailen naar Delphy.

Indien u niet deelneemt aan verlenging van de spuitlicentie, is de bijeenkomst gratis.

 

Om u aan te melden klikt u HIER