Wist u dat...

Wist u dat...

Wist u dat? 

Wij als scholingsconsulenten ons op vele vlakken inzetten? Via dit nieuwsitem willen wij laten weten wij als scholingsconsulenten doen. Maar ook waar u ons (kosteloos) voor kunt inschakelen.  

 

Historie en financiering scholingsconsulenten 

Het project Scholingsconsulent Boomkwekerij draait sinds 2001. Het is geïnitieerd door de LTO Vakgroep Bomen, vaste planten en zomerbloemen. Het wordt jaarlijks gefinancierd uit middelen van Colland Arbeidsmarkt, waarvoor de werkgever via het (bruto)loon van de medewerkers conform de CAO openteelten Boomkwekerij een afdracht voor betaalt. Elk kwartaal leggen we over onze activiteiten verantwoording af aan vertegenwoordigers van de vakbonden (FNV en CNV) en het bedrijfsleven (LTO vakgroep en Anthos). 

 

Team scholingsconsulenten 

Sinds april 2018 maakt Mariëlle Mulder deel uit van het uitvoerende team. Robert Soesman maakt het team compleet vanaf februari 2020. Jan van Leeuwen, bestuurder van de LTO Vakgroep Bomen, vaste planten en zomerbloemen, is ons eerste aanspreekpunt. Via social media, nieuwsbrieven, artikelen en lezingen wordt u op de hoogte gesteld van onze activiteiten. Het project heeft een eigen website www.talentboom.nl, waarop alle (toekomstige) medewerkers en ondernemers informatie kunnen vinden over leren en werken in de boomkwekerij. Scrol eens door onze website of neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsafspraak. 

 

Waar zijn de scholingsconsulenten allemaal mee bezig? 

Wist u dat wij… 

 • werkgevers en werknemers kosteloos adviseren hoe men zich verder kan ontwikkelen? 
 • via interviews van werknemers ondernemers inzicht geven over de werktevredenheid? 
 • in een persoonlijk gesprek vaststellen welke vorm van leren het beste past? 
 • bedrijven adviseren hoe men de leercultuur op het bedrijf kan verbeteren? 
 • subsidieadvies geven op gebied van scholing? 
 • bedrijven enthousiasmeren om studieclubs van werknemers op te zetten? 
 • vraag en aanbod van cursussen/opleidingen/kennis bij elkaar brengen? 
 • nieuwe cursussen en opleidingen samen met kennisinstellingen opzetten? 
 • regionale initiatieven op gebied van formele en informele scholing begeleiden/initiëren? 
 • de instroom van deelnemers aan reguliere boomteeltopleidingen bevorderen? 
 • door onze adviezen de kwaliteit van de boomteeltopleidingen op een hoog niveau houden? 

 

 

Overweegt u ook om in het leervermogen van u en uw medewerkers te  inventariseren? Neem dan contact op via  info@talentboom.nl 
of bel Robert Soesman (06-30108049) of Mariëlle Mulder (06-57643458).