Wist u dat……..?

Wist u dat……..?

Het is opvallend dat er nog steeds werknemers en werkgevers op productie en handelsbedrijven in de boomkwekerij incl. vasteplantenteelt zijn, die niet weten wat wij als scholingsconsulenten doen. Maar ook waar u ons (gratis) voor kunt inschakelen. Daarom onderstaand een korte toelichting.

 

Het project Scholingsconsulent Boomkwekerij draait sinds 2001. Het is geïnitieerd door de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten. Het wordt jaarlijks gefinancierd uit middelen van Colland Arbeidsmarkt, waarvoor de werkgever via het (bruto)loon van de medewerkers conform de CAO openteelten Boomkwekerij een afdracht voor betaalt. Elk kwartaal leggen we over onze activiteiten verantwoording af aan vertegenwoordigers van de vakbonden (FNV en CNV) en het bedrijfsleven (LTO vakgroep en Anthos).

 

Piet Verhoeven is sinds 2002 aangesteld als Scholingsconsulent Boomkwekerij en sinds april 2018 maakt ook Mariëlle Mulder deel uit van het uitvoerende team. Jan van Leeuwen, bestuurder van de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten, is ons eerste aanspreekpunt. Via social media, nieuwsbrieven, artikelen en lezingen wordt u op de hoogte gesteld van onze activiteiten. Het project heeft een eigen website www.talentboom.nl , waarop alle (toekomstige) medewerkers en ondernemers informatie kunnen vinden over leren en werken in de boomkwekerij. Benut de komende “rustige” periode eens om door onze website te scrollen.

 

Waar zijn de scholingsconsulenten allemaal mee bezig? Wist u dat wij…

 • werkgevers en werknemers gratis adviseren hoe men zich verder kan ontwikkelen?
 • via interviews van werknemers ondernemers inzicht geven over de werktevredenheid?
 • in een persoonlijk gesprek vaststellen welke vorm van leren het beste past?
 • bedrijven adviseren hoe men de leercultuur op het bedrijf kan verbeteren?
 • subsidieadvies geven op gebied van scholing?
 • bedrijven enthousiasmeren om studieclubs van werknemers op te zetten?
 • vraag en aanbod van cursussen/opleidingen/kennis bij elkaar brengen?
 • nieuwe cursussen en opleidingen samen met kennisinstellingen opzetten?
 • regionale initiatieven op gebied van formele en informele scholing begeleiden/initiëren?
 • een (nieuw) systeem van branche erkende opleidingen aan het uitwerken zijn?
 • de instroom van deelnemers aan reguliere boomteeltopleidingen bevorderen?
 • Door onze adviezen de kwaliteit van de boomteeltopleidingen op een hoog niveau houden?
 • enz…… Zie o.a. www.talentboom.nl

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!

Piet Verhoeven                                                       Mariëlle Mulder
06-30108049                                                         06-57643458
p.verhoeven@talentboom.nl                                    m.mulder@talentboom.nl