Achtergrond en geschiedenis

Talentboom is een initiatief van de vakbonden en werkgeversorganisaties die actief zijn in de sector. Ons gezamenlijk doel is het bevorderen van werken, leren en ontwikkelen van de mensen in de sector.

 

Geschiedenis

Het project scholingsconsulent Talentboom is ontstaan door de onderwijscommissie van de Nederlandse Bond van Boomkwekers (nu LTO Vakgroep Bomen- Vaste planten en zomerbloemen).

 

Het project is gestart op 1 januari 2003 behulp van financiering van Colland Arbeidsmarkt. Bij de start was er 1 scholingsconsulent actief voor 0,4 fte.

Heden

De  initiatiefnemers vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers. Talentboom biedt werkgevers en werknemers mogelijkheden om hier invulling aan te geven door:

  • De kwaliteit van het regulier boomkwekerijonderwijs te verbeteren.
  • De deelname aan cursussen te vergroten.
  • Meer structuur te brengen in het overleg tussen bedrijfsleven en onderwijs.
  • Het rendement van bedrijven te vergroten door de kennis van de ondernemers en medewerkers op een hoger peil te brengen.
  • Onafhankelijk advies te geven over bijscholing en persoonlijke ontwikkelingen.

 

Op dit moment zijn er 2 scholingsconsulenten (Mariëlle en André) actief voor 1,8 fte.

 

Financiering

Talentboom wordt gefinancierd vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt, waar alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao open teelten boomkwekerij voor hun medewerkers premie aan afdragen. Klik hier voor meer informatie over het fonds.

 

Begeleidingscommissie

De initiatiefnemers zijn nauw betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden.

De vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een begeleidingscommissie ingericht. Deze commissie heeft de visie, missie en strategie van Talentboom vastgesteld en geeft richting aan het beleid van de organisatie. De leden van de begeleidingscommissie zijn:                                                            

 

CNV Vakmensen, Henry Stroek.
CNV Vakmensen is een vakbond die direct of indirect opkomt voor de belangen van de werknemers in de open teelten.

 

FNV Agrarisch groen, Linda Slagter.
FNV Agrarisch Groen is de vakbond die opkomt voor de belangen van de werknemers is de agrarische sector.

 

LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen, Jan van Leeuwen & Corine Fleuren
De LTO Vakgroep werkt samen met LTO Noord, ZLTO en LLTB samen aan thema’s rondom economische en maatschappelijke vraagstukken.

 

Anthos, Mark-Jan Terwindt.
Anthos is de brancheorganisatie van de handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten. De organisatie behartigt hun belangen in binnen- en buitenland en treedt op als hun algemeen vertegenwoordiger in besturen en tal van overlegstructuren 

 

Nieuws

Evenementen
Evenementen
10-06-2024
Evenementen  De komende maanden staan er weer een aantal mooie evenementen op het programma die we graag onder uw aandacht brengen: Plantarium | GroenDirekt  | 21 en 22 augustus 2024 Als Talentboom zijn we ook dit jaar weer met een stand aanwezig op deze toonaangevende vakbeurs.