Kosteloos advies

Waarom zijn de diensten van Talentboom gratis?  

Als bedrijf of medewerker in de boomkwekerij, vaste planten of zomerbloementeeltsector kun je gratis gebruik maken van de diensten van Talentboom. Hoe dat kan zullen we hieronder uit leggen. 

Fonds Colland Arbeidsmarkt

Het werk van Talentboom wordt betaald vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds Colland Arbeidsmarkt is het arbeidsmarkt- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en GroenHet fonds financiert activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en de ontwikkeling van werknemers. Een van deze activiteiten is Talentboom. 

 

Premie

Het geld dat het fonds uitgeeft moet natuurlijk ergens vandaan komen. Daarom betalen werkgevers een premie aan het fonds. Zij doen dat op basis van afspraken in de cao Colland. Het fonds is een stichtingin het bestuur van de stichting zitten vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties. 

 

Elke werkgever die onder de cao open teelten valt, valt ook onder de cao Colland. In de cao Colland is vastgelegd dat de werkgever premie betaalt aan de stichting. Cao-partijen bepalen jaarlijks het percentage van de premie. Het fonds berekent de premie over de loonsom van het bedrijf. 

 

De premie is onderverdeeld in een A- en een B-premieDe A-premie is bedoeld voor  activiteiten die voor alle sectoren van belang zijn. Een voorbeeld hiervan is Stigas, onze arbo-organisatie. De A-premie is 0,24% van de loonsom. 

 

De B-premie verschilt per sector. Voor de boomkwekerij, vaste planten en zomerbloemensector is de premie dit jaar 0,42%. De premie-inkomsten uit de B-premie worden alleen uitgegeven aan activiteiten voor de boomkwekerij. En daar is Talentboom dus een voorbeeld van. Maar ook de scholingssubsidies worden hieruit betaald, net als het TOP ondernemersprogramma, de seniorenregeling en werkgeverslijn. 

 

De totale premie komt daarmee op 0,66% van de loonsom. 
Alle informatie over het fonds Colland Arbeidsmarkt en de cao Colland zijn hier terug te vinden.

 

Daarom is het advies van Talentboom gratis

Omdat de sector collectief betaalt voor onze inzet, kunnen wij onze diensten kosteloos aanbieden. Zo kunnen wij individueel advies geven over persoonlijke ontwikkeling of helpen met het maken van een bedrijfsontwikkelplan voor het bedrijf.  

 

 

 

 

Nieuws

Onze route voor de komende jaren
Onze route voor de komende jaren
12-02-2024
Onze route voor de komende jaren Inleiding: Een nieuw werkplan voor de toekomst Vanaf dit jaar is er weer een nieuw werkplan actief. Dit nieuwe werkplan loopt van 2024 tot en met 2026.